česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklad o rodném čísle

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.

Doklad o rodném čísle

Ke zjištění rodného čísla vyžadujeme:

·        platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR,

·        matriční doklad - originál nebo úředně ověřená fotokopie z ČR rodného listu,

·        doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR - pouze v případě, že rodný list neobsahuje rodné číslo.

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.

Žadatelům, kteří v nedávné době znovu získali zpět české státní občanství a kteří se v posledních několika letech nezdržovali dlouhodobě na území České republiky, doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.

Žádost o osvědčení rodného čísla. (PDF, 16 KB)

Žádost o přidělení rodného čísla. (PDF, 108 KB)