česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak na úředně ověřený překlad

Velvyslanectví ČR v Singapuru NEVYPRACOVÁVÁ PŘEKLADY ani NEPOSKYTUJE TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (vyjma občanů v konzulární nouzi). Pokud potřebujete tzv. úřední nebo soudní překlad, je třeba využít komerčně dostupných služeb. Seznam soudních překladatelů/tlumočníků je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že nechcete/nemůžete využít soudního či komerčního překladatele a chcete si nechat na konzulátě ověřit překlad, je nutné dohodnout předem osobní návštěvu, ideálně e-mailem.

Podmínky ověření překladu

Na schůzku přineste originál i překlad dokumentu, oboje v tištěné podobě. Dále je třeba přinést průkaz totožnosti a zaplatit poplatek.

V současnosti ověřujeme překlady pouze mezi angličtinou a češtinou

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačen ve formě ověřovací doložky, a to na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném, přičemž ověřovaný překlad bude pevně spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií). Ověřovací doložka je vždy v češtině. Konzulát je oprávněn ověřovat shodu opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií. 

Upozorňujeme, že pokud je překlad spolu s originální listinou určen pro český úřad, musí být opatřen tzv. apostilou, která též musí být přeložena do ČJ (viz následující odsek). 

Nároky na překlad

Překlad do češtiny musí být s diakritikou, musí být úplný, tedy včetně všech ověřovacích doložek, které jsou na originálu překládaného dokladu vyznačeny nebo k němu připojeny. Žádný údaj nesmí být vynechán, a to ani čísla, kódy či jiné pomocné či nepodstatné údaje. V překladu musí být vyznačeny i všechny suché pečeti (perforační slepotisková razítka) na originálu vyznačené, a to nejlépe formou poznámky překladatele.

Poznámky překladatele se píší do závorky kurzívou. Překlad by měl být na každé stránce ohraničen nahoře a dole vodorovnou čarou. Začátek překladu by měl být označen slovy (Překlad z angličtiny) nebo (Translation from the Czech language), konec překladu by měl být označen slovy (Konec překladu) nebo (End of translation).

Konzulát nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzulát také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo Singapuru nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím § 39 občanského zákoníku 40/1964 Sb. a § 53 odst. 1 písm. a) notářského řádu č. 358/1992 Sb. ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 32/1969 Sb., a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle § 175a trestního zákona 140/1961 Sb.