česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky.

Jak a kdy požádat o vyškrtnutí?

O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů je možné požádat kdykoliv, vyškrtnutí samotné lze ovšem provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, kdy se definitivně uzavírá Zvláštní seznam voličů.

A) Písemná žádost

Písemná žádost musí být voličem podepsána a lze ji buď osobně předat na Velvyslanectví (doporučujeme), zaslat poštou či naskenovanou e-mailem. V případě, že je žádost zasílána poštou či elektronicky, musí být podpis na žádosti úředně ověřen (výjimkou je zaslání formou e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem).

K podání doporučujeme použít Formulář vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOCX, 28 KB).

B) Ústní žádost - osobně na Velvyslanectví

Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí při osobní návštěvě zastupitelského úřadu učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam.

Jak se zapsat do stálého seznamu v ČR?

O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu Velvyslanectví Vám bude vydáno potvrzení, které zašleme doporučeně na Vámi uvedenou adresu, anebo si je můžete vyzvednout osobně.

Potvrzení je nutno následně odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalé bydliště, anebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalé bydliště.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.