česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Zdržujete se v Singapuru trvale a chcete se zúčastnit voleb? Zapište se do zvláštního seznamu voličů vedeného naším Velvyslanectvím!

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu všem občanům ČR zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu.

Jak se zapsat do zvláštního seznamu voličů?

Je třeba na Velvyslanectví doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOCX, 28 KB) s těmito přílohami:

  1. K prokázání totožnosti – platný cestovní doklad nebo platný občanský průkaz
  2. K prokázání pobytu v Singapuru –  dokument prokazující pobyt v územním obvodu Velvyslanectví (ideálně identifikační průkazka Singapuru, ale může jít i o další typy dokladů, nebo při jejich neexistenci i nájemní smlouva na jméno žadatele/ky)
  3. K prokázání občanství ČR – platný cestovní doklad ČR nebo platný občanský průkaz ČR (tyto doklady jsou současně i dokladem totožnosti) nebo jeden z těchto dokladů: osvědčení o státním občanství ČR (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku).

V případě osobního podání je možné předložit originál žádosti i výše uvedených dokladů. V případě zaslání žádosti poštou je třeba ověřeného podpisu na žádosti a přiložit ověřené kopie výše uvedených dokladů. Výhradně pro tyto účely Velvyslanectví akceptuje ověření místním notářem, a to bez nutnosti vystavovat apostilní doložku.

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v České republice.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.