македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Severní Makedonie investuje do geologie. České firmy jsou u toho.

Díky ruské agresi na Ukrajině si země Západního Balkánu, mezi nimi i Severní Makedonie, začínají více všímat svého nerostného bohatství. Vnímají razantně rostoucí poptávku po rudných, nerudních, stavebních a palivoenergických surovinách. Zástupci českých firem z oblasti geologie se o tom mohli přesvědčit osobně v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).
 

Republika Severní Makedonie disponuje na evropské poměry relativně významnými zdroji nerostných surovin. Jde především o skupinu rudních surovin (nikl, měď, zinek, olovo, železná ruda a další), nerudních surovin (betonity, jíly, kaolíny, živce, křemenné písky, vápence, atd.), stavebních surovin (dekorační kameny jako je mramor a štěrkopísky) a palivoenergických surovin (zejména lignity). Řada nalezišť ale dosud není dostatečně probádána, především pokud jde o suroviny pro průmysl 4.0, jako je například lithium.

Vláda Severní Makedonie si uvědomuje, jaký pozitivní vliv toto bohatství může mít na ekonomickou budoucnost země a postupně podporuje průzkum oblastí, kde by se jednotlivé nerosty mohly nacházet. Spolupracuje přitom především s vyhlášenou geologickou fakultou ve městě Štip.

 

Metalické rudy

Čeští podnikatelé se o nerostném bohatství mohli přesvědčit při návštěvě ložiska Sasa mine. Nachází se v horách u bulharských hranic v části, která se táhne od Srbska až na jih do Řecka a nazývá se Trácko-makedonský masiv. Jeho bohatství, které spočívá především v oblasti metalických rud, je obrovské a firmy spolu s geologickou fakultou města Štip se snaží jej postupně prozkoumat a odhadnout potenciál k těžbě. V Sasa mine se delegace seznámila s těžbou rud zinku a olova. Pro české firmy je zde řada příležitostí ať již v oblasti drtičů kamene či jiných homogenizátorů a zpracovatelů těchto rud.

 

Mramor

Málokdo ví, že Severní Makedonie je vývozce jednoho z nejkvalitnějších bílých mramorů na světě. Mramor se těží v blízkosti města Prilep v jižní části země. Mimo jiné byla z makedonského mramoru postavena velká mešita šejka Zayeda v Abú Dhabí, katedrála Krista spasitele v Moskvě, hala hotelu Marriot v jihokorejském Soulu, kolonáda v Taškentu a mnohé další.

Pro firmy pohybující se v oblasti výstavby luxusních interiérů, včetně designových prvků může jít o zajímavou možnost. Těžba v Severní Makedonii spadá pod společnost Marmodom.

Mramorový důl společnosti Marmodom

Mramorový důl společnosti Marmodom

Uhlí a jeho zpracování

Většinu výroby makedonské energie zajišťuje tepelná elektrárna u města Bitola. Elektrárna spolu s dvěma ložisky uhlí je vlastněna společností REK Bitola spadající pod státní ESM. Jedno ložisko je přímo u elektrárny, druhé je vzdáleno asi 3 km a uhlí z něj cestuje do elektrárny dopravníky. Nově se společnost chystá otevřít již třetí důl u vesnice Živojno, kde bude potřebovat mechanizaci, analýzy i asistenci, což může být velmi zajímavá příležitost. Stejně tak ji zajímají zařízení na zpracování uhlí, především pak na jeho homogenizaci před jeho spalováním v kotlích.

Uhelný důl poblíž Bitoly

Uhelný důl poblíž Bitoly

Prezentace českých firem

Závěrečná prezentace českých firem DSP Přerov, Enelex a Báňské projekty Ostrava, která proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED), který připravilo Velvyslanectví ČR ve Skopji ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, otevřela českým firmám možnosti pro působení na místním trhu a účastnit se očekávaného boomu v oblasti získávání a zpracovávání makedonských nerostných surovin. Poptávku po konkrétním zboží zúčastněné firmy také nasdílí s dalšími členy asociace „Česká dobývací technika“.

V rámci delegace do Severní Makedonie se rovněž seznámili představitelé české a makedonské geologické služby, a také představitelé makedonského ministerstva ekonomiky a českého ministerstva průmyslu a obchodu a dohodnuli se na společném postupu při průzkumu potenciálu makedonských nerostných surovin.

V rámci cesty byly již rámcově dohodnuty první objednávky strojů pro zpracování uhlí a probíhají jednání ohledně drtiče kamenů. V případě zájmu dalších firem, které se cesty nezúčastnily, doporučujeme obrátit se na obchodní oddělení české ambasády ve Skopji.

Prezentace českých geologických firem

Prezentace českých geologických firem

 

David Černohorský, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Skopji