македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování

V návaznosti na ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany na:
 

1. MOŽNOST VYCESTOVAT Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Každý občan musí svůj příjezd do České republiky nahlásit na krajskou hygienickou stanici dle místa svého bydliště.  

Vláda dává občanům, kteří přicestovali do ČR dvě možnosti: po nástup do čtrnáctidenní karantény nebo předložení potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba předem sama na vlastní náklady; na  hranicích se testy za tímto účelem neprovádí. (Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 naleznete na stránkách  mvcr.cz).

Vláda rozšířila i okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území ČR. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.

Po příjezdu do ČR je třeba tuto skutečnost ohlásit krajské hygienické stanici dle místa bydliště.

Výjimky a pravidla pro vstup a vycestování z ČR lze nalézt na webu mzv.cz, mzcr.cz nebo mvcr.cz.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:
 

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného (tranzitujícího) státu, zda se podmínky pro vstup (transit) a pobyt nezměnily.

Podmínky na vstup na území Severní Makedonie naleznete zde.


3. DOPRAVA:


Veřejná doprava a taxi v Severní Makedonii funguje neomezeně. 


4. OPATŘENÍ:


Sledujte karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Severní Makedonie na webových stránkách vláda.mk.

Jako nejdůležitější uvádíme, že Vláda Severní Makedonie prodloužila nouzový stav do 15. 6. 2020, od 22. 4. 2020 zavedla povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích a dodržovat 2 m rozestupy.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:


VLÁDA.MK (v angličtině) nebo vláda.mk (v makedonštině)


MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

 

MZV důrazně doporučuje před každou cestou registraci v databázi DROZD.