македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023, druhé kolo 27. a 28. ledna 2023

Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023, druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR ve Skopji.

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Severní Makedonii je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví. Detailní informace  jak požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem naleznete v samostatném článku. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 04.12.2022.

    POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.
     
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

    O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11.01.2023). Zastupitelský úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR ve Skopji. Vystavení voličského průkazu konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem.

 

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, a to předložením platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, anebo cestovního průkazu či platného občanského průkazu. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Korespondenční volba, volba elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení prozatím v České republice nejsou možné. O případné změně budou čeští občané-voliči informováni.