македонски  english  česky 

понатамошно барање

Како ќе не најдете

Конзуларно одделение на Амбасада на Република Чешка (надлежно за решавање на конзуларни случаи и визна агенда) се наоѓа на адреса:

3 PERISHA SAVELIKJ Street

1000 Скопје

тел.:   +389 2 / 3081 200, +389 2 / 3081 102

Факс: +398 2 / 3081 100

Email: Consulate_Skopje@mzv.cz

Амбасада на Република Чешка се наоѓа на адреса:

3 PERISHA SAVELIKJ Street

1000 Скопје

тел.:  +389 2 / 3109 805, +389 2 / 3178 945

факс: +389 2 / 3178 380

email: : Skopje@embassy.mzv.cz