македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Oбработка и заштита на лични податоци во министерството за надворешни работи на Република Чешка

Надлежностите на министерството за надворешни работи во оваа област се утврдени во Општата регулатива за заштита на податоци и Законот за заштита на личните податоци.

Министерствотот за надворешни работи на Република Чешка при исполнување на своите задачи ги обработува и штитит личните податоци во согласност со обврските кои произлегуваат од правните претписи кои се во сила и кои се однесуваат на обработката и заштитата на личните податоци.

Надлежностите на министерството за надворешни работи во оваа област се утврдени во Општата регулатива за заштита на податоци и Законот за заштита на личните податоци.

Oбработка на лични податоци и нивна заштита при министерството за надворешни работи на Република Чешка можете да го најдете на следниов линк:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.html