македонски  english  česky 

понатамошно барање

MAKEДОНСКИ


 

Начин на закажување термини за поднесување барање за некои видови визи

thumb_visa_02

Информации за поднесување барање за работничка карта и долготрајна виза заради претприемништво повеќе ►

Изменет Визен Кодекс

Изменетиот Визен Кодекс ќе стапи на сила на 2 февруари 2020 година. Некои од измените што се однесуваат на процедурата за поднесување на барања за шенгенска виза накратко ги наведуваме подолу. Тие ќе бидат истовремено обновени и во соодветните… повеќе ►

Краткотрајни визи

Барателите ги доставуваат следните документи покрај документите наведени во листата А и Б За издавање на виза, потребно е да се поднесат следните документи: повеќе ►

ИТНИ МЕРКИ ВО РАМКИ НА ПРЕВЕНЦИЈАТА ОД ШИРЕЊЕТО НА КОВИД-19 НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

Министерот за здравство на 10 март 2020 година издаде итни мерки во рамки на превенцијата од ширењето на КОВИД-19 на територијата на Република Чешка. Овие мерки се однесуваат на странци кои немаат траен или привремен престој во Република Чешка,… повеќе ►

Итно запирање на постапката и примањето барања за виза и престој во Република Чешка

Амбасадата на Република Чешка во Скопје известува дека согласно чл. 5 и 6 од уставниот закон бр. 110/1998 Зб. за безбедност на Република Чешка, Владата на Република Чешка донесе одлука за прифаќање на кризна мерка со која од ден 14.03.2020… повеќе ►

Долготрајни визи

Листа на документи за поднесување на долготрајна виза според целта на патувањето повеќе ►

Долготраен престој (РАБОТНИЧКА КАРТА)

РАБОТНИЧКА КАРТА повеќе ►

Термини за долготрајна виза

thumb

Амбасадата на Република Чешка информира дека процесот на закажување на дозволи за долгорочен престој за добивање на работна карта и за визи за долгорочно претприемништво е затворен во моментот, заради исполнување на квотите. Следната можност за… повеќе ►

Адаптациско – интеграциски курсеви

Секој странец на кого од 1.1.2021 година му е издадена дозвола за долготраен престој на територијата на Република Чешка и понатаму секој странец на кого по овој датум му била издадена дозвола за траен престој без услов на претходен престој на… повеќе ►

Информација

Како резултат на критичната епидемиолошка ситуација согласно Одлуката на Владата бр. 1334 за донесување на кризна мерка од 18 декември 2020 година на целата територија на Република Чешка се воведува ограничување на слободното движење на лицата. повеќе ►

Конзуларен тарифник

Плаќањето за сите типови виза во Конзуларното одделение на Амбасада на Република Чешка во Скопје се врши во евра, а точниот износ се определува на почетокот на секој календарски месец согласно курсот чешка круна – евро според Народната… повеќе ►

МОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА НА СОСТОЈБАТА НА ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ ЗА ДОЛГОТРАЈНА ВИЗА:

thumb

Услови за патување

Запирање на постапката

Амбасадата на Република Чешка во Скопје како административен орган надлежен согласно член 166 од Законот 326/1999 Зб. за престој на странци на територијата на Република Чешка во врска со други закони и подоцнежни прописи, Ве известува дека врз… повеќе ►