македонски  english  česky 

понатамошно барање

Огласна табла - недоставена пошта

Информации за недоставена пошта на барателите на виза - дозвола за престој

Број на барањето: SKOP202204190003

Примач: Loreta Uka, Fushë Kosovë, Kosovo

Датум: 15.7.2022

Предмет: Известување за вратена пошта врз основа на чл. 25, став 1 и 2 од законот бр. 500/2004 Зб. административен поредок, што се однесува на одбивање на шенгенска виза

Оригиналот на решението може да се преземе од Амбасадата на Република Чешка во Скопје во текот на работното време до 29.7.2022.

 

Број на барањето: SKOP202203220006

Примач: Nikoll Dushi, Trepetnicë, Prizren, Kosovo

Датум: 15.7.2022

Предмет: Известување за вратена пошта врз основа на чл. 25, став 1 и 2 од законот бр. 500/2004 Зб. административен поредок, што се однесува на одбивање на шенгенска виза

Оригиналот на решението може да се преземе од Амбасадата на Република Чешка во Скопје во текот на работното време до 29.7.2022.

 

Број на барањето: 2842-2/2021-BERLKO

Примач: Арифи Бакуш, Куманово, Северна Македонија

Датум: 15.7.2022

Предмет: Известување за вратена пошта врз основа на чл. 25, став 1 и 2 од законот бр. 500/2004 Зб. административен поредок, што се однесува на повик за изјаснување по основите за издавање на решение 

Оригиналот на повикот може да се преземе од Амбасадата на Република Чешка во Скопје во текот на работното време до 29.7.2022.