македонски  english  česky 

понатамошно барање

Огласна табла - недоставена пошта

Информации за недоставена пошта на барателите на виза - дозвола за престој