македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Aplikacioni për dorëzimin e kërkesës për vizë / qëndrim

Marrja e kërkesave për vizë Shengen, viza për qëndrim të gjatë dhe leje qëndrimi për një kohë të gjatë bëhet në bazë të aplikimit.

Aplikimi mund të bëhet vetëm duke shkruar mesazh në email adresën: visa_skopje@mzv.cz
 

Çdo caktim termini me email duhet të përmbajë:
 

Mesazhi i kërkesës për termin me email duhet të shkruhet gjithmonë në të njëjtin format ku do të renditen të dhënat, pa të cilat emaili do të fshihet dhe nuk do të përpunohet më tej:
 

• Emri dhe mbiemri i aplikuesit
• Arsyeja (lloji) i vizës / qëndrimit
• Informacion për kontakt me aplikuesin (email dhe telefon)
• Numri i  pasaportës
• Kopje (bashkangjitur në format PDF, DOC, JPG ose JPEG) të faqes së pasaportës së aplikantit me foton dhe të dhënat personale
• Kopje (bashkangjitur në formatin PDF, DOC, JPG ose JPEG) në anën e dokumentit që vërteton qëllimin e qëndrimit (p.sh. konfirmimi se jeni pranuar në fakultet, kopje e çertifikatës së lindjes ose martesës, shënime nga regjistri tregtar , faqja e parë e kontratës së punës, etj.)

 

Pa elementet dhe shtojcat e mësipërme, kërkesa konsiderohet e pavlefshme!
Aplikantët me datë të vlefshme të rezervuar për dorëzimin e një kërkese për vizë ose qëndrim dorëzojnë aplikacionet e tyre personalisht në Ambasadën e Republikës Çeke në Shkup.
 

Pasi të keni marrë email konfirmimi për takimin tuaj, printoni atë dhe merrni me vete gjatë dorëzimit të kërkesës tuaj.
 

U rekomandojmë që aplikantët të kërkojnë termin vetëm atëherë kur të kenë përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme, në mënyrë që aplikimi të përpunohet pa vonesa të panevojshme. Faleminderit për mirëkuptimin
 

Vëmendje
 

Për komunikim me publikun në lidhje me çështjet konsullore dhe të vizave, shërben emaili: consulate_skopje@mzv.cz
Ambasada e Republikës Çeke në Shkup nuk bashkëpunon me agjencitë e udhëtimit ose ndërmjetësues në dorëzimin e një kërkese për vizë.