македонски  english  česky 

понатамошно барање

SHQIP


 

Menyra e bërjes së terminit për disa llojet të vizave

thumb_visa_02

Informacion mbi aplikimin për kartelë pune dhe vizë afatgjate për sipërmarrës повеќе ►

Viza afatshkurte

"Kushtet e përgjithshme" për qytetarët e Kosovës që aplikojnë për viza afatshkurtra që lëshohen nga vendet e Schengenit Përveç dokumenteve të përcaktuara në listat A-F, të gjithë aplikuesit duhet të paraqesin edhe këto dokument повеќе ►

Viza pune afatshkurte

Të gjithë aplikuesit duhet të paraqesin edhe këto dokumenta: повеќе ►

Viza afatgjate

Lista e dokumentave të duhura sipas qellimit të udhëtimit повеќе ►

Qëndrim afatgjatë (Karta PUNUESE)

Lista e dokumentave të duhura sipas qellimit të udhëtimit повеќе ►

Termine për vizë afatgjate

thumb

Procesi i bërjes së terminit për leje qëndrimi afatgjatë për marrjen e kartelës për punë dhe për vizat afatgjate për sipërmarrës është mbyllur për momentin për shkak të përmbushjes së kuotave. Mundësia tjetër e bërjes së terminit do të jetë me 5… повеќе ►

Aplikacioni për dorëzimin e kërkesës për vizë / qëndrim

Kushtet e udhëtimit

Pezullimi i procedurës

Ambasada e Republikës Çeke në Shkup si institucioni kompetent sipas nenit 166 të Ligjit 326/1999 Zb. për qendrimin e të huajve në territorin e Republikës Çeke në lidhje me ligjet dhe rregulloret e tjetra, në zbatim të Vendimit të Qeverisë prej… повеќе ►

Tarifa për vizë

Pagesa për të gjitha llojet e vizave në Seksionin Konsullor të Ambasadës së Republikës Çeke në Shkup bëhet në euro dhe shuma e saktë do të përcaktohet në fillim të çdo muaji kalendarik në përputhje me kursin e këmbimit të krunës çeke - Euro… повеќе ►

MASË EMERGJENTE PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E COVID-19

Më 10 Mars 2020, Ministri i Shëndetësisë nxorinjë masë emergjente për të parandaluar për hapjen e COVID-19 në Republikën Çeke. Kjo masë vlen për të huajt që nuk ka në vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm në Republikën Çeke ose nuk punojnë… повеќе ►

MUNDËSIA PËR TË KONTROLLUAR APLIKIMIN E DHËNË PËR VIZË AFATGJATE:

thumb

Kurset për adaptim – integrim

Çdo i huaji që i është lëshuar leje qëndrimi afatgjatë në territorin e Republikës Çeke që nga 1.1.2021 dhe më tej, çdo i huaji që i është lëshuar një leje qëndrim të përhershëm pas kësaj date pa kusht për një qëndrim të mëparshëm në territor… повеќе ►

Kodeksi i ndryshuar i vizave

Ndryshimet në Kodeksin e vizave do të hyjnë në fuqi më 2 Shkurt 2020. Disa nga ndryshimet që vlejnë për procedurën e aplikimit për vizë Shengen shkurtimisht janë të cekura më poshtë. Ato do të ndryshohen në të njëjtën kohë në artikujt e duhur të… повеќе ►