македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Kodeksi i ndryshuar i vizave

Ndryshimet në Kodeksin e vizave do të hyjnë në fuqi më 2 Shkurt 2020. Disa nga ndryshimet që vlejnë për procedurën e aplikimit për vizë Shengen shkurtimisht janë të cekura më poshtë. Ato do të ndryshohen në të njëjtën kohë në artikujt e duhur të Kodeksit.
 

 

  • - pagesa e vizës rritet në 80 euro,
  • - ndërsa pagesa për fëmijët ndërmjet 6 - 12 vjet do të jetë 40 euro.
  • - Aplikimi duhet të bëhet jo më vonë se 15 ditë para datës së udhëtimit; dhe nëse aplikanti dëshiron ta paraqesë atë më vonë, konsullata mund ta refuzojë aplikimin.
  • - Aplikimi për vizë Shengen mund të paraqitet përmes qendrave të vizave në vendet ku konsullata shfyrtëzon  shërbimet e tyre.
     
  • - Periudha e përpunimit mbetet 15 ditë, por pas ndyshimeve  mund të zgjatet deri në 45 ditë (në vend të 30 ose 60 ditëve).
  • - Do të zbatohen kushte të reja për lëshimin e vizave me hyrje të shumëfishta (multi).
  • - Përsëri definohen lehtësimet për anëtarët e familjes së qytetarëve të BE-së.