македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Kurset për adaptim – integrim

Çdo i huaji që i është lëshuar leje qëndrimi afatgjatë në territorin e Republikës Çeke që nga 1.1.2021 dhe më tej, çdo i huaji që i është lëshuar një leje qëndrim të përhershëm pas kësaj date pa kusht për një qëndrim të mëparshëm në territor është i detyruar për të përfunduar një kurs adaptim - integrimi, deri në një vit nga marrja e dokumentit të lejes së qëndrimit. Kjo nuk vlen për kategori të caktuara të qëndrimit afatgjatë (p.sh. për studime, investime, kartelë pune dhe karta blu nën programet qeveritare, etj.) dhe aplikantët nën 15 dhe mbi 61 vjeç, qytetarë të BE-së dhe anëtarët e familjeve të tyre. 

Më shumë informacione në lidhje me kurset janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme të Republikës Çeke:  https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx