македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Pezullimi i procedurës

Ambasada e Republikës Çeke në Shkup si institucioni kompetent sipas nenit 166 të Ligjit 326/1999 Zb. për qendrimin e të huajve në territorin e Republikës Çeke në lidhje me ligjet dhe rregulloret e tjetra, në zbatim të Vendimit të Qeverisë prej datën 12.3.2020 nr. 198 për paraqitjen e Gjendjes e Emergjencës, procedura e aplikimit për vizë Shengen është e pezulluar për:

SKOP202001220006

SKOP202002050002

SKOP202002260007

SKOP202002180002

SKOP202003030001

SKOP202003030002

SKOP202003030004

SKOP202003040004

SKOP202003060003

SKOP202003100001

SKOP202003100002

SKOP202003100003

SKOP202003100004

SKOP202003100005

SKOP202003100006

SKOP202003100007

SKOP202003100008

SKOP202003100009

SKOP202003100010

SKOP202003100011

SKOP202003110001

SKOP202003110002

SKOP202003110003

SKOP202003110007

SKOP202003110008

SKOP202003110009

SKOP202003040003