македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Tarifa për vizë

Pagesa për të gjitha llojet e vizave në Seksionin Konsullor të Ambasadës së Republikës Çeke në Shkup bëhet në euro dhe shuma e saktë do të përcaktohet në fillim të çdo muaji kalendarik në përputhje me kursin e këmbimit të krunës çeke - Euro sipas Bankës Kombëtare të Republikës Çeke.

 

Viza afatgjate (studim, bashkimi familjar) 

    2500  

(rreth 100 €)

Viza afatgjatë (sipërmarrës) 

   5.000 Kč         

(rreth 200 €)

Qëndrimi afatgjatë

   2.500 Kč         

(rreth 100 €)

Qëndrimi i gjatë karta e punës

   5.000 Kč         

(rreth 200 €)

Qëndrimi i karta blu

   5.000 Kč         

(rreth 200 €)

Viza afatshkurte

 

80 €

Viza afatshkurte (fëmijë prej 6 deri 12 vitë)   

 

40 €

Ankesë për mosdhënjes e vizës

60 €

Vizë afatshkurte për shtetasit e vendeve me marrëveshje
lehtësimi i vizave 

35 €

(Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Gjeorgjia, Kepi i Gjelbër, Moldavia, Federata Ruse, Maqedonia е Veriut, Serbia dhe Ukraina)

 

Vërtetim i nënshrkimit      

 250 Kč         

(rreth 10 €)


 

Më shumë informatë për ligjeve:

Nr. 326/1999 gz. Ligji i ri për Qëndrimin e të Huajve të Republikës Çeke

Nr. 634/2004 gz. Ligji për Taksat Administrative