македонски  english  česky 

понатамошно барање

Tabela Buletini - posta e padorëzuar

Numri i aplikimit: SKOP202204190003

Pranues: Loreta Uka, Fushë Kosovë, Kosovo

Datë: 15.7.2022

Lenda: Njoftimi për posta e kthyer në bazë të Art. 25, pika 1 dhe 2 të ligjit nr. 500/2004 Kol. kodi administrativ, i cili i referohet refuzimit të vizës Shengen

Origjinali i vendimit mund të merret nga Ambasada e Republikës Çeke në Shkup gjatë orarit të punës deri më 29.7.2022.

 

Numri i aplikimit: SKOP202203220006

Pranues: Nikoll Dushi, Trepetnicë, Prizren, Kosovo

Datë: 15.7.2022

Lenda: Njoftimi për posta e kthyer në bazë të Art. 25, pika 1 dhe 2 të ligjit nr. 500/2004 Kol. kodi administrativ, i cili i referohet refuzimit të vizës Shengen

Origjinali i vendimit mund të merret nga Ambasada e Republikës Çeke në Shkup gjatë orarit të punës deri më 29.7.2022.

 

Numri i aplikimit: 2842-2/2021-BERLKO

Pranues: Arifi Bakush, Kumanovë, Maqedonia e Veriut

Datë: 15.7.2022

Lenda: Njoftimi për posta e kthyer në bazë të Art. 25, pika 1 dhe 2 të ligjit nr. 500/2004 Kol. kodi administrativ, i cili i referohet thirrje për deklaratë e bazavë për vendimin

Origjinali e thirrjes mund të merret nga Ambasada e Republikës Çeke në Shkup gjatë orarit të punës deri më 29.7.2022.