македонски  english  česky 

понатамошно барање
na_celou_sirku
Photo: NA
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Свечено предавање на мал локален проект во земјоделското училиште „Браќа Миладиновци“

На 14 октомври 2019 година, амбасадорот Мирослав Томан, во присуство на министерот за земјоделство, Љупчо Николоски, свечено го предаде новиот автоматски стакларник на директорката на земјоделското училиште „Браќа Миладиновци“.

Изградбата на стакларникот служи за да се научи како да се одгледува органски зеленчук и истиот беше финансиран од Република Чешка како дел од малите локални проекти.
 

Slavnostní předání malého lokálního projektu v zemědělském učilišti „Braka Miladinovci“ 2

Slavnostní předání malého lokálního projektu v zemědělském učilišti „Braka Miladinovci“ 2

Slavnostní předání malého lokálního projektu v zemědělském učilišti „Braka Miladinovci“ 3

Slavnostní předání malého lokálního projektu v zemědělském učilišti „Braka Miladinovci“ 3