македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Летни школи за словенски студии 2015

Амбасадата на Република Чешка информира за одржувањето на Летните школи за словенски студии за 2015 година. Летните школи за словенски студии (ЛШСС) се наменети за стручњаци од областа на славистиката и бохемистиката, за постдипломски и додипломски студенти од овие области, за преведувачите и останатите заинтересирани лица за чешкиот јазик, книжевност, историја и култура. Летните школи за словенски студии овозможуваат приказ на сегашните бохемистички и славистички истражувања, особено за чешкиот јазик, историјата на книжевноста и чешката историја. Практичните јазични курсеви, стручните семинари и предавања ќе ги држат членовите на наставниот кадар на Карловиот Универзитет и вработените во Академијата за науки на Република Чешка.
 

За заинтересираните од Република Македонија, Министерството за образование на Република Чешка нуди стипендии за четири места - две во Плзењ и две во Брно. Информации може да се најдат на интернет страниците на Масариковиот Универзитет во Брно и на интернет страниците на Западночешкиот Универзитет во Плзењ. Подолу Ви испраќаме контакт информации за поедините универзитети.

Понатаму, студирање на чешки јазик нуди и Универзитетот Палацки во Оломоуц. За ова студирање не се однесуваат стипендиите на Министерството за образование на Република Чешка и наменето е само за самофинансирање.

Според договорот на сила меѓу Министерството за образование, млади и спорт на Република Чешка и Министерството за образование и наука на Република Македонија за соработка во областа на образованието, само кандидатите предложени од партнерската договорна страна (Министерство за образование и наука на Република Македонија) имаат право на стипендија. Заради тоа, кандидатите треба да ги испраќаат формуларите само во Министерството за образование и наука на Република Македонија!