македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Летна школа за словенски студии 2018

Амбасадата на Република Чешка информира за одржувањето на Летните школи за словенски студии за 2018 година.
 

Летните школи за словенски студии (ЛШСС) се наменети за стручњаци од областа на славистиката и бохемистиката, за постдипломски и редовни студенти од овие области, за преведувачите и останатите заинтересирани лица за чешкиот јазик, книжевност, историја и култура. Летните школи за словенски студии овозможуваат приказ на сегашните бохемистички и славистички истражувања, особено за чешкиот јазик, литературна историја и чешката историја. Практичните јазични курсеви, стручните семинари и предавања ќе ги држат членовите на наставниот кадар на Карловиот Универзитет и вработените во Академијата за науки на Република Чешка.

За заинтересираните од Република Македонија, Република Чешка нуди стипендии за четири места (две во Плзењ и две во Брно). Кандидатите предложени од партнерската договорна страна (Министерство за образование и наука на Република Македонија) имаат право на стипендија. Кандидатите треба да ги достават документите до 1 март 2018 во Министерството!

Од оваа година постои само еден формулар за пријавување на летните школи.

Повеќе информации за школите можете да најдете на веб страницата: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?highlightWords=Summer+Schools

 

Letní škola slovanských studií 2018 (DOCX, 47 KB)

Letní škola slovanských studií 2018 (PDF, 258 KB)