македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Награда „Сузана Рот“ - повик за учество 2022

16. 12. 2021 – 15. 05. 2022
Чешките центри (ЧЦ) и Чешкиот книжевен центар (ЧКЦ) при Моравската библиотека во Брно го објавуваат 7 издание на Меѓународниот преведувачки конкурс за наградата „Сузана Рот“, наменет за странски преведувачи од чешки јазик, почетници, кои не се постари од 40 години. Се избира најдобар преведен текст од прозно дело на современ чешки автор.

Цел на конкурсот е континуирана поддршка на млади странски преведувачи и бохемисти до 40 години, како и поддршка и ширење на чешката литература во странство.

Земји со право на учество

Оваа година конкурс со посредништво на локалните чешки центри и институции кои се официјални претставници на Република Чешка, ќе биде објавен во следниве земји: Бугарија, Франција, Хрватска, Италија, Јапонија, Литванија, Унгарија, Полска, Северна Македонија, Словачка, Украина и Велика Британија.

Cena Susanny Roth – výzva na rok 2022

Cena Susanny Roth – výzva na rok 2022

 

Текст за превод

Овогодинешната комисија ја одбра книгата на Elsa Aids Přípravy na všechno (издавачка куќа FRA, 2020). Текстот кој треба да се преведе е на страниците 22-47 (стр.22 од пасусот кој почнува со реченицата Rád bych prožil nějaký příběh; до стр. 47 Nebo jsem tehdy na nic nemyslel?)  со опсег од околу 18 стандардни страници.

ТЕКСТ ЗА ПРЕВОД PDF

 

Награда

Неколкудневна посета на Република Чешка, во чии рамки е предвидено активно учество на професионален семинар со придружна програма.

 

Услови за учество

  1. Учесникот на конкурсот (понатаму само “учесник“) мора да е државјанин или резидент со долготраен престој во земјите каде има чешки центар или амбасада, коишто конкурсот го објавуваат во форма на јавен повик со посредништво на комисиската порота.
  2. На конкурсот може да се пријави било кој од земјите кои се горенаведени и е помлад од 40 години, кој има познавање на чешкиот јазик доволно добро за да може самостојно да го преведе зададениот текст кој е предмет на конкурсот. Исто така учесникот не смее да има издадено или објавено превод на чешки јазик или било каков друг текст во книжевна форма, со исклучок на публикации во часописи или пократок текст (до 40 стандардни страни) во збирки, антологии и сл.
  3. Учесникот не смее да е победник на истиов конкурс од претходните години.
  4. Учесникот на овогодинешниот конкурс може да се пријави само еднаш, односно само во една земја од горенаведените и доколку ги исполнува условите наведени во точка 1.

 

Учество на конкурс

Учесниците од Македонија преведниот текст, дел од книгата на Elsa Aids Přípravy na všechno (издавачка куќа FRA, 2020) го испраќаат во електронска форма на следнава адреса: ivanova@czech.cz

Учесникот заедно со преводот, во електронска форма треба да испрати и биографија за своето професионално остварување, која не треба да е подолга од 1000 карактери (вклучувајќи и празни места) напишана на чешки јазик, актуелна фотографија со наведен автор на фотографијата и со квалитет за печатење и изјава за авторството на преводот односно изјава од преведувачот дека преводот е негов личен труд.

Се горенаведено учесникот треба да испрати најдоцна до 31.3.2022 на адреса: ivanova@czech.cz

Со самото испраќање на горенаведените документи, податоци и фотографија, учесникот на конкурсот се согласува со нивно обработување за потребите на конкурсот и со нивно користење за цели споени со медијализација и објавување (на страните на чешки центар, чешки литературен центар или амбасадите или со посрединштво на релевантни редакции) во случај на победа во рамки на земјата од која се пријавил на конкурсот.

 

Термини

Најдоцна преводот да се испрати до: 31.3.2022
Објавување на резултати: 15.5.2022
Престој на наградените преведувачи во Чешка: лето 2022

 

Повеќе информации ќе најдете овде: