македонски  english  česky 

понатамошно барање
na_celou_sirku
Photo: L. Pšenka
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Потпишување на договор за реализација на мал локален проект - поддршка при изучување на органско земјоделство

Амбасадорот Мирослав Томан и претседателот на непрофитната организација БФСД, Влатко Андоновски, на 4 април 2019 година потпишаа договор за спроведување на мал локален проект. Целта на проектот е да се изгради стаклена градина за поучување на органското земјоделство во земјоделското училиште во Скопје.