македонски  english  česky 

понатамошно барање
na_celou_sirku
Photo: L.Pšenka
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Потпишување на договор за имплементација на мал локален проект - музиката како алатка за социјални промени

На 15 април 2021 година амбасадорот Мирослав Томан и претседателката Алма Мустафовска Салимовска на Здружението за мултиетничко музичко образование „Ромско рок училиште“ („Roma Rock School“) потпиша договор за имплементација на мал локален проект. Во своите рамки, Република Чешка финансиски ќе го поддржи купувањето музички инструменти од чешкa провениенција и ќе финансира курсеви за музичко образование за социјално загрозените деца.