български  česky  english 

Разширено търсене

Полезна информация

www.czech.cz - Официална страница на Чешката република


Икономика

www.portal.gov.cz - Министерства на Чешката република

www.psp.cz - Парламент на Чешката република

www.senat.cz - Сенат на Чешката република

www.vlada.cz - Правителство на Чешката република

www.hrad.cz - Президенство на Чешката република

www.cnb.cz - Чешка народна банка

www.czso.cz - Чешки статистически институт

http://portal.justice.cz/uvod/JusticeEN.aspx - Търговски регистър на Чешката република

www.cekia.cz - Информационна агенция, база данни на фирми и икономическа информация


Търговия

www.czechtrade.cz – Чешка национална агенция за подпомагане на търговията CzechTrade

www.kompass.cz – База данни на фирми

http://exporters.czechtrade.cz/en/ - База данни на чешки фирми - износители, предоставена от CzechTrade


Финанси

http://www.finance.cz - Основна информация

http://www.rmsystem.cz - Чешка борса

http://www.pse.cz - Борса на ценни книжа Прага

http://www.scp.cz/ - Център за ценни книжа

http://www.akcie.cz/ - Акции

www.financninoviny.cz - Специализирана медия за финанси и икономика


Бизнес

www.businessinfo.cz - Портал за бизнесмени, търсещи информация за фирми в Чехия, както и техни контакти


Професионални асоциации

www.sdt.cz - Асоциация за транспортна телематика на Чешката република

www.komora.cz - Търговска палата на Чешката република
www.hkp.cz - Пражка икономическа камара

www.spcr.cz - Конфедерация на индустриалците на Чешката република

www.autosap.cz - Асоциация на автомобилната промишленост
www.sst.cz - Съюз на машиностроителната промишленост
www.atok.cz - Асоциация на текстилната, трикотажната и кожарска индустрия

www.askpcr.cz - Асоциация на стъкларската и керамичната промишленост


Чешка преса на английски език

www.ceskenoviny.cz/news
www.financninoviny.cz/english
www.radio.cz/en


Други

www.en.domavcr.cz - Страница за чужденците в Чешката република