български  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Kontaktní telefon na konzulární úsek v úředních hodinách

úterý a čtvrtek: 14,00 - 16,00 hod.

+359 2 94 86 815
nebo
+359 2 94 86 827

Pro objednání termínu k podání žádosti o vízum (ŽOV) zašlete prosím e-mail, který bude obsahovat

  • naskenovaný cestovní doklad (datová strana)
  • naskenovaný doklad účelu pobytu
  • jméno žadatele, datum narození, číslo pasu, kontaktní údaje a požadovaný účel podání

na adresu: visa_sofie@mzv.cz

Aktivně za korespondenční volby

Čerstvá krajanská aktivita na podporu korespondenčních voleb více ►

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. Těchto voleb se bude možné účastnit též na Zastupitelském úřadě v Sofii.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje… více ►

Od 1. 1. 2021 povinný adaptačně-integrační kurz pro cizince

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu, musí nově absolvovat adaptačně-integrační kurz (kromě např. žadatelů za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních… více ►

OD 2. srpna 2021 - Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Oznámení o uzavření velvyslanectví z důvodu státních svátků

Velvyslanectví České republiky v Sofii oznamuje, že z důvodu státního svátku České republiky bude úřad ve čtvrtek, dne 28. 10. 2021, uzavřen. více ►

PŘEHLED: kde je přijímání vízových žádostí obnoveno a kde zůstává pozastaveno

thumb

Seznamy zemí jsou stanoveny dle bodu I/7, 8 a 9 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. července 2020, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. Žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Českým… více ►

Konzulární úsek velvyslanectví ČR v Sofii

V této kapitole naleznete kontaktní a další informace vztahující se ke konzulárnímu úseku velvyslanectví více ►