български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití.

Na formuláři Potvrzení o žití je nutné od 01. 07. 2020 nechat ověřit vlastnoruční podpis osobně na Velvyslanectví České republiky v Sofii. Pro ověření podpisu je nezbytné si předem domluvit datum a čas návštěvy. Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. stav nouze v daném státě.

Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat (příp. ofotografovat) a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.cz .

Poukaz výplaty důchodu na účet bude zajištěn standardně v termínu 4 – 5 týdnů po doručení potvrzení o žití ČSSZ.

Vícejazyčné formuláře potvrzení o žití lze nalézt rovněž zde.