български  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

V této kapitole naleznete informace o konzulárních poplatcích

 

I. VÍZOVÉ POPLATKY (poplatky jsou splatné v EUR nebo v BGN, poplatky uvedené v Kč se na začátku každého měsíce přepočítávají aktuálně platným směnným kurzem)

Přijetí žádosti o udělení:                                                                                 

 • víza k pobytu do 90 dnů (typ C): 80 EUR
 • víza k pobytu do 90 dnů (typ C) děti 6 – 12 let : 40 EUR
 • víza k pobytu nad 90 dnů (typ D): 2500 Kč
 • víza k pobytu nad 90 dnů (typ D) za účelem podnikání: 5000,- Kč

II. OSTATNÍ SPRÁVNÍ POPLATKY (poplatky jsou splatné v BGN či v EUR, poplatky uvedené v Kč se na      začátku každého měsíce přepočítávají aktuálně platným směnným kurzem)

 • Ověření podpisu a uznání podpisu za vlastní: 250 Kč (za každý podpis)
 • Ověření správnosti předloženého opisu, kopie, fotokopie: 300 Kč
 • Ověření správnosti předloženého překladu: 300 Kč
 • Vyhotovení překladu do jazyka českého: 600 Kč
 • Vyhotovení překladu z jazyka českého: 650 Kč
 • (Ověření a překlady se zpoplatňují za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.)
 • Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu: 300 Kč (první vystavení zdarma)
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině: 500 Kč
 • Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat: 1.200 Kč
 • Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat občanům mladším 15 let: 400 Kč
 • Vydání cestovního průkazu: 400 Kč
 • Vydání osvědčení o českém státním občanství: 300 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva: 800 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu: 500 Kč
 • Přijetí žádosti o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů: 200 Kč
 • Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně: 200 Kč
 • Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (Czech POINT): 300 Kč (za první stránku), 150 Kč (za každou další i započatou stránku)
 • Přijetí podání podle §72 živnostenského zákona: 150 Kč
 • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1.000 Kč
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby (za každou i započatou str. konvertované listiny): 100 Kč
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby (za každou i započatou str. konvertované listiny): 100 Kč
 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 600 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty: 5.000 Kč
 • Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR: 300 Kč