български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

POZOR! ZMĚNA PRO NÁVRAT DO ČR od 23. SRPNA 2021

Od 23. SRPNA 2021 platí pro návrat z Bulharska (červená zóna) nové podmínky - zůstává povinnost vyplnění příjezdového formuláře pro všechny cestující před vstupem do ČR, nově jsou ZVÝHODNĚNI očkovaní a osoby, které prodělaly onemocnění COVID 19, kteří nemusí podstupovat testy ani izolaci. Ostatní však /kromě dětí do 6 let/, pokud cestují v rámci veřejné dopravy (autobus, letadlo, vlak atd.), musí přepravci předložit negativní antigenní test starý méně než 48 hodin nebo RT-PCR test starý méně než 72 hodin před vstupem a následně po vstupu na území České republiky se musí podrobit samoizolaci a nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit jen RT-PCR testu (antigenní test nestačí!) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.  
Výjimka z testování platí i nadále pro děti do 6 let věku.

Od 23.8.2021 platí pro návrat z Bulharska nové podmínky - zůstává povinnost pro všechny oznámit příjezd vyplněním příjezdového formuláře. Pokud cestující cestují v rámci veřejné dopravy (autobus, letadlo, vlak atd.) je nutné přepravci předložit negativní antigenní test starý méně než 48 hodin nebo RT-PCR test starý méně než 72 hodin. Po vstupu na území České republiky se musí cestující podrobit samoizolaci a nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit jen RT-PCR testu (antigenní test nestačí!) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.  

V případě osob cestujících vlastní dopravou (automobil) jsou po příjezdu na území České republiky podmínky stejné jako pro cestující hromadnou dopravou, s tím rozdílem, že před cestou do České republiky nemusí disponovat negativním antigenním testem ani RT- PCR testem.

VÝJIMKY PRO:

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Děti od 6 do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Nové opatření MZdr ČR platné od 23.8.2021