български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CNN
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování v souvislosti s pandemií COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR níže uvádíme aktuální informace.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

MZV ČR i nadále doporučuje do 14. června 2020 cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech.

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně) a ostatních zemí světa.

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. 

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz

Do 14. června 2020 včetně platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26.5.2020. 

"Semafor" bezpečnosti zemí

"Semafor" bezpečnosti zemí

Ministerstvo zahraničí připravuje v návaznosti na schválení tzv. semaforu, který určuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích, interaktivní Mapu cestovatele, na které se občané budou moci informovat o podmínkách vstupu do konkrétních zemí. Ty jsou v gesci jednotlivých vlád, a budou se proto průběžně měnit. MZV bude údaje aktualizovat na základě informací z českých ambasád.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA A TRANZIT

Od 1. 6. 2020 je zrušen zákaz vstupu do Bulharska pro občany EU a zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu). Povinná 14denní karanténa při vstupu do země se týká všech osob, které vstupují na bulharské území ze Švédska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Belgie, Irska, Portugalska, Španělska, Malty a Itálie, jakož i ze všech třetích zemí s výjimkou Srbska a Severní Makedonie. Z výše uvedeného zákazu platí výjimka pro

 • bulharské občany a občany ostatních zemí EU, kteří cestují z humanitárních důvodů nebo jsou představiteli subjektů zabývajících se obchodně-ekonomickou a investiční činností a osoby mající přímý vztah k budování, údržbě, provozu a zajištění bezpečnosti strategické a kritické infrastruktury Bulharské republiky, realizaci projektů certifikovaných dle Zákona o podpoře investic, analýzám projektů pro potenciální investory a další činnosti, jež mají význam pro ekonomiku země, jakož i osoby, zapojené do výstavby a opravy lodí, což musí být potvrzeno dopisem ministra hospodářství nebo jiného ministra, odpovědného za danou činnost;
 • zdravotnické specialisty, vědecké pracovníky ve zdravotnictví, sociální pracovníky a jejich vedoucí, je-li účel jejich cesty spojen s vykonávanou profesí;
 • pracovníky, kteří jsou zapojeni do dodávek léků, zdravotnických výrobků a osobních ochranných prostředků, zdravotnických přístrojů včetně jejich instalace a údržby;
 • zahraniční oficiální představitele (vrcholné státní představitele, členy vlád apod.) a členy jejich delegací, jakož i diplomaty, zaměstnance mezinárodních organizací, vojáků, příslušníků bezpečnostních a pořádkových služeb a humanitární pracovníky při plnění jejich povinností;
 • přeshraniční pracovníky;
 • řidiče autobusů, zajišťující mezinárodní převoz cestujících;
 • řidiče nákladních automobilů, které vykonávají nebo dokončují mezinárodní přepravu zboží a nákladů.

Nařízení ohledně tranzitního průjezdu přes území Bulharska se nemění. Podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí Bulharska mohou čeští občané cestovat a tranzitovat přes Bulharsko bez omezení, pokud nepřicestují z některé z výše uvedených zemí.   

Osoby, které nemusí do karantény, jakož i ty, které tranzitují přes území Bulharska, předloží orgánům pohraniční zdravotní inspekce prohlášení, které je přílohou nařízení ministra zdravotnictví č. PD-01-285/29. 5. 2020 (pracovní překlad do češtiny je v příloze).

Aktualizované informace ke vstupu do země a situaci na hraničních přechodech (včetně informace o intenzitě nákladní dopravy) jsou k nalezení zde.

Na hraničních přechodech a letištích jsou cestujícím distribuovány informační letáky (v bulharštině) na téma infekce koronaviru s podrobnými instrukcemi, doporučeními a kontakty. Leták přikládáme pro orientaci a případné využití (Koronavirus v BG leták (PDF, 910 KB)).  

Na letišti Sofie jsou cestující kontrolováni prostřednictvím distantních termokamer a v případě tepelné detekce nebo podezření (např. pocení, kašel apod.) jsou vyšetřováni na místě individuálně. Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na letištní tel. linky oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky) - Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621, Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607.

3. DOPRAVA

Cesta automobilem do ČR - je možná, v případě tranzitu zpět do ČR není již třeba asistence zastupitelského úřadu a odsouhlasování cesty přes Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska. 

Cesta letadlem - funguje přímé letecké spojení mezi Sofií a Prahou, které zajišťuje národní přepravce Bulgaria Air (www.air.bg), původní pravidelný letový řád však kvůli současné situaci nahradily lety pouze v pátek a neděli, jež mají být podle dostupných informací v průběhu června postupně posilovány. Proto doporučujeme ověřit aktuální informace na jejich stránkách, příp. na stránce Letiště Sofia. Další možností je let ze Sofie přes některé z evropských měst - např. v Německu, Francii, Rakousku - a navazující tranzit do vlasti.

Mezinárodní autobusová, železniční nebo lodní doprava v současné době kvůli uzavření hranic nefunguje, místní vlaková spojení mohou být využita, stejně jako vnitrostátní autobusová doprava.

Mezinárodní automobilová nákladní doprava díky dohodám mezi Bulharskem a okolními státy nadále funguje - viz stránky MV BG.

4. OPATŘENÍ

Bulharská vláda ukončila dne 13. 5. 2020 platnost nouzového stavu v zemi, od 14. 5. 2020 platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády.

Za účelem pokračování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 vydal ministr zdravotnictví Bulharské republiky čtyři nová nařízení, jimiž prodlužuje platnost omezení:

 1. Nařízení č. RD-01-285, jímž se upravují podmínky vstupu do země (viz výše)
 2. Nařízení č. RD-01-264, jímž se upravují podmínky izolace a léčení osob nakažených COVID-19
 3. Nařízení č. RD-01-263, jímž se upravují omezení provozu obchodních center, škol apod.
 4. Nařízení č. RD-01-262, jímž se upravují pracovní podmínky po dobu trvání mimořádné epidemiologické situace.

Zprávy o aktuálním stavu v zemi jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na informační stránce o COVID-19.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře), která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Oblastní zdravotní inspekce (výběr): Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

Na úrovni ministerstva zdravotnictví BG byla zřízena horká informační linka (funguje 24/7 v bulharštině) – tel. +359 2 807 87 57 (www.mh.government.bg) a aktualizované informace jsou k dispozici na https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/.

V rámci ministerstva zahraničí BG funguje Situační centrum (tel. +359 2 948 2404), na jehož web stránce jsou zveřejňovány informace (v bulharštině) k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření koronaviru ve světě: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter. Na linku Situačního centra se mohou obracet především Bulhaři cestující do zahraniční, ale v případě nouze i cizinci (mluví anglicky). Dalším relevantním pracovištěm a informačním zdrojem na celostátní úrovni je Národní středisko pro nákazu a parazitické nemoci www.ncipd.org.  

Centrálním pracovištěm a národním operačním štábem pro boj proti koronaviru je vojenská nemocnice v Sofii (Military Medical Academy, ul. Sveti Georgi Sofiyski 3, tel. +359 2 922 6000, www.vma.bg). Národní operační štáb pořádá denně pro tisk situační konferenci, informace jsou následně zveřejňovány v  médiích (např. The Sofia Globe v angličtině, https://sofiaglobe.com/).   

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

6. DALŠÍ INFORMACE

Usnesení vlády č. 443 ze dne 23.4.2020 dává občanům České republiky (ČR) možnost vyhnout se při návratu 14 denní karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19. V Bulharsku je možno požádat o provedení testu PCR - možné kontakty v Sofii:

1. Univerzitní nemocnice SOFIA MED - PCR testyhttps://hospitalsofiamed.bg/Новини/Тестове-за-COVID-19/p47

2. Laboratoř RAMUS - PCR testyhttps://ramuslab.com/spisak-adresi-ramuslab-covid19-koronavirus/

Bezprostředně po vstupu na území České republiky mají všechny osoby, které se neprokázaly negativním testem, povinnost oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu.

Vláda ČR rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území České republiky – více informací naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Usnesení č. 443 rovněž rozšiřilo povinnost pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na webu MZV.

přílohy

Nařízení ministra zdravotnictví ze 14. 5. 2020 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.5.2020

Nařízení ministra zdravotnictví z 21. 5. 2020 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.5.2020

Nařízení ministra zdravotnictví BG z 29. 5. 2020 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.6.2020