български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CNN
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování v souvislosti s pandemií COVID-19

Často kladené otázky a odpovědi:
- Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Ano, podle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení a není nutné uvádět důvod.
- Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Český občan, pokud nepřicestuje ze všech třetích zemí s výjimkou Velké Británie a Severního Irska, Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu, dále Alžíru, Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Jordánska a Ukrajiny nemusí po příjezdu do karantény, ani předkládat negativní PCR test na COVID-19. Turistům, kteří přijíždějí do Bulharska přes Srbsko, doporučujeme, aby na hranicích deklarovali, že přes Srbsko a Rumunsko pouze tranzitovali nejkratší cestou a doložili tuto skutečnost např. stvrzenkou z nákupu pohonných hmot v Maďarsku. Pro určení země, z níž osoba přijíždí, je podstatné, kde jeho cesta byla zahájena, nikoli přes který stát tranzitoval nebo kde krátkodobě přebýval.
- Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
V tuto chvíli dle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení, což se vztahuje pouze na vstup z Rumunska a Srbska a Severní Makedonie či Turecka (pouze v případě tranzitu, nikoli pobytu delšího než 13 hodin). Zde platí, že tranzit přes území lze provádět pouze v případech,kdy je možno zajistit neprodlené opuštění území Bulharské republiky, jinak by bylo nutné podstoupit 14denní karanténu nebo předložit PCR test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin.
- Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Ano, je možno do Bulharska přicestovat za prací a nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Pouze by český občan neměl přicestovat ze zemí, které nejsou uvedeny v seznamu pro výjimku na předložení testu (viz výše). Doporučuje se mít s sebou při vstupu potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouvu apod.).
- Na co si mám dát pozor?
Podle nařízení ministra zdravotnictví opět platí nošení roušek ve všech uzavřených veřejných prostorách (s výjimkou stravovacích zařízení, náleven a v případě sportovců během fyzické činnosti), a to až do 31. 8. 2020. Nošení roušek v otevřených prostorách není povinné, ale je úřady doporučováno. Platí i povinné používání dezinfekce a dodržování hygienických zásad (mytí rukou, odstup 1,5 m) na pracovištích. Od 12. 7. 2020 se rovněž vrací část protiepidemiologických opatření kvůli zvýšení počtu nakažených osob:
a) všechny individuální i kolektivní sportovní akce tréninkového i soutěžního charakteru pro všechny věkové skupiny venku i uvnitř budou probíhat bez publika;
b) povolují se návštěvy nočních barů, diskoték, piano barů a podobných nočních zábavních podniků v otevřených i uzavřených prostorách při obsazeností do 1 osoby/m2 a dodržování protiepidemiologických opatření;
d) povolují se skupinové oslavy venku i uvnitř pokud se dodrží odstup 1,5 metru a protiepidemiologická opatření.
- Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Bulharsku?
Od 15. 6. 2020 nejsou žádné omezující podmínky. Doporučujeme však průběžně sledovat tzv. semafor zemí Ministerstva zdravotnictví ČR kvůli případným změnám.

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR níže uvádíme aktuální informace.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforua ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. 

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničí připravuje v návaznosti na schválení tzv. semaforu, který určuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích, interaktivní Mapu cestovatele, na které se občané budou moci informovat o podmínkách vstupu do konkrétních zemí. Ty jsou v gesci jednotlivých vlád, a budou se proto průběžně měnit. MZV bude údaje aktualizovat na základě informací z českých ambasád.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA A TRANZIT

S platností od 1. 8. do 31. 8. 2020 je nadále prodloužen dočasný zákaz vstupu všech občanů bez rozdílu národnosti a přes všechny vstupní body. Nicméně toto neplatí pro občany EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu), Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, dále Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye a Ukrajiny, jakož i členy rodin bulharských občanů a osoby, jež žijí ve faktickém svazku s bulharským občanem, a občany třetích zemí, kteří mají trvalý či dlouhodobý pobyt na území Bulharska, zemí EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) včetně členů jejich rodin.

Aktuálně platnou vyhlášku bulharského ministerstva zdravotnictví z 31. 7. 2020 (česky i bulharsky) naleznete v příloze. 

Cestovatele, kteří hodlají tranzitovat přes Bulharsko do Řecka, upozorňujeme, že tak mohou učinit pouze přes hraniční přechod Kulata-Promachonas a při dodržení podmínek stanovených řeckými úřady (viz zde).    

Aktualizované informace ke vstupu do země a situaci na hraničních přechodech (včetně informace o intenzitě nákladní dopravy) jsou k nalezení zde.

Na letišti Sofie jsou cestující kontrolováni prostřednictvím distantních termokamer a v případě tepelné detekce nebo podezření (např. pocení, kašel apod.) jsou vyšetřováni na místě individuálně. Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na letištní tel. linky oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky) - Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621, Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607.

3. DOPRAVA

Cesta automobilem do ČR - je možná, v případě tranzitu zpět do ČR není již třeba asistence zastupitelského úřadu a odsouhlasování cesty přes Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska. 

Cesta letadlem - funguje přímé letecké spojení mezi Sofií a Prahou a Burgasem.

Mezinárodní autobusová, železniční nebo lodní doprava je obnovena, místní vlaková spojení mohou být využita, stejně jako vnitrostátní autobusová doprava.

Mezinárodní automobilová nákladní doprava díky dohodám mezi Bulharskem a okolními státy nadále funguje - viz stránky MV BG.

4. OPATŘENÍ

Bulharská vláda ukončila dne 13. 5. 2020 platnost nouzového stavu v zemi, od 14. 5. 2020 platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády, jejíž platnost byla dne 15. 7. 2020 znovu prodloužena až do 31. 8. 2020.

Za účelem pokračování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 vydává ministr zdravotnictví Bulharské republiky dle potřeby nařízení, jimiž prodlužuje platnost omezení. Jejich aktuální znění a přehled lze nalézt na informační stránce o COVID-19.

Zprávy o aktuálním stavu v zemi jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na informační stránce o COVID-19.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře), která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Oblastní zdravotní inspekce (výběr): Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

Na úrovni ministerstva zdravotnictví BG byla zřízena horká informační linka (funguje 24/7 v bulharštině) – tel. +359 2 807 87 57 (www.mh.government.bg) a aktualizované informace jsou k dispozici na https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/.

V rámci ministerstva zahraničí BG funguje Situační centrum (tel. +359 2 948 2404), na jehož web stránce jsou zveřejňovány informace (v bulharštině) k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření koronaviru ve světě: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter. Na linku Situačního centra se mohou obracet především Bulhaři cestující do zahraniční, ale v případě nouze i cizinci (mluví anglicky). Dalším relevantním pracovištěm a informačním zdrojem na celostátní úrovni je Národní středisko pro nákazu a parazitické nemoci www.ncipd.org.  

Centrálním pracovištěm a národním operačním štábem pro boj proti koronaviru je vojenská nemocnice v Sofii (Military Medical Academy, ul. Sveti Georgi Sofiyski 3, tel. +359 2 922 6000, www.vma.bg). Národní operační štáb pořádá denně pro tisk situační konferenci, informace jsou následně zveřejňovány v  médiích (např. The Sofia Globe v angličtině, https://sofiaglobe.com/).   

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

6. DALŠÍ INFORMACE

V případě potřeby je v Bulharsku možno požádat o provedení testu PCR - možné kontakty v Sofii:

1. Univerzitní nemocnice SOFIA MED - PCR testyhttps://hospitalsofiamed.bg/Новини/Тестове-за-COVID-19/p47

2. Laboratoř RAMUS - PCR testyhttps://ramuslab.com/spisak-adresi-ramuslab-covid19-koronavirus/

přílohy

Vyhláška 31.7. ČJ 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.8.2020

Vyhláška 31.7. BG 17 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.8.2020