български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení termínu

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023, příp. druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR v Sofii

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti:

1. Při dlouhodobém pobytu v Bulharsku je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví, a to buď osobně s osobním dokladem totožnosti (OP, CP) nebo písemně s doložením ověřené kopie dokladů potvrzující totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v Bulharsku.

Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není zákonem daný žádný předepsaný formulář a může být sepsána i volnou formou. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 04. 12. 2022.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz  Vám vydá obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu jste zapsán.
O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 06. 01. 2023 do 16,00 hod), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11. 01. 2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29. 12. 2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR v Sofii. Vystavení voličského průkazu konzultujte přímo s Vaším obecním úřadem. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, a to předložením platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, anebo cestovního průkazu či platného občanského průkazu. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadě v Sofii:

O vydání voličského průkazu lze požádat písemně žádostí s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu (tj. do 06. 01. 2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11. 01. 2023). Zastupitelský úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29. 12. 2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR v Sofii.

Korespondenční volba, volba elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení prozatím v České republice nejsou možné. O případné změně budou čeští občané-voliči informováni.

 

Sbírka zákonů - volby prezident (PDF, 344 KB)