български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CNN
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k pohybu zboží a služeb v Bulharsku ve vazbě na opatření proti šíření COVID-19

Bulharská vláda prodloužila platnost nouzového stavu v zemi. Na celém území BG tedy od 13. 3. 2020 až do 13. 5. 2020 platí nouzový stav. Byla vyhlášena různá omezení, nicméně ve snaze zachovat fungující zásobování není pohyb zboží pokud možno omezován, může však docházet ke zpoždění kvůli uplatněným opatřením.

Upřesnění k Nařízení Ministerstva zdravotnictví BG ze dne 6. 4. 2020:

I, bod 4. Přes území Bulharské republiky mohou projíždět:

a) občané členských států EU a Schengenské dohody (vč. San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) a členové jejich rodin s cílem vrátit se do země svého pobytu;

b) občané z třetích zemí, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu v jiné členské zemi EU anebo Schengenské dohody (vč. San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) a členové jejich rodin s cílem vrátit se do země svého pobytu;

c) občané Srbska, Republiky Severní Makedonie, Černé hory a Turecka s cílem vrátit se do své vlasti;

I, bod 5. Průjezd přes území je možný pouze v případech, že je možno zajistit neprodlené opuštění území Bulharské republiky.

Občané cizích zemí, kterým je povolen tranzit přes území Bulharské republiky, s výjimkou osob, uvedených v bodě 3., písm. c) (dopravní personál, zajišťující přepravu nákladů, posádky letounů a pod. personál), musí předem informovat diplomatické či konzulární zastupitelství, akreditované v Bulharské republice, jež ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí odsouhlasí s Ministerstvem vnitra jejich tranzit.

Ministerstvo zahraničních věcí žádá o zaslání oficiální verbální nóty na Ministerstvo zahraničních věcí, obsahující následující informace o cizích občanech, uvedených v b. 4: jména v latince, číslo cestovního dokladu, datum přijetí, hraniční přechod příjezdu a odjezdu osob, druh organizované dopravy, itinerář tranzitu, kopie ID u dlouhodobého pobytu v příslušných cizích zemích v případě b. 4. písm. a) a b), jedná-li se o cestu do země, jež není zemí původu. Občané podle b. 4, písm. c) mají právo vracet se do zpět do své vlasti.

Nóty, které neobsahují tyto informace, nebudou brány v potaz. Dále nebudou akceptovány žádosti o cestování do Bulharské republiky za účelem tranzitu anebo pobytu z humanitárních důvodů, u nichž nebude bezesporu prokázáno, že tyto důvody jsou humanitární.

BG přidalo dvě nové trasy k tzv. zeleným koridorům pro dodávku zboží formou tranzitu přes jeho území – jedná se o trasu z HP Dunaj-most 1 u Ruse (RO) k HP Kulata (GR) po silnicích I. třídy I-5 Ruse-Bjala a I-3 Bjala-Botevgrad na dálnici Hemus, dále po Severním rychlostním obchvatu a západní části Sofijského okruhu na dálnici Struma a silnici I-1 k řecké hranici. Druhá trasa směřuje přes dálnici Trakija k přístavišti v Burgasu, odkud je zajišťováno spojení mezi Evropou a Kavkazem pomocí trajektu Družba, tj. z Burgasu do Batumi v Gruzii a dále do Arménie a Ázerbájdžánu. Trasy jsou uvedeny pod tlačítky „Зелени коридори“ a dále „Зелени коридори за преминаване през републиканската пътна мрежа“ na www.api.bg a www.bgtoll.bg, kde jsou k dispozici i užitečné informace o odpočinkových místech na trasách. Zelené koridory pro dodávky zboží byly zavedeny EK pro omezení šíření COVID-19. Hlavní trasy vedou po cestách, jež jsou součástí evropské dopravní sítě.

Aktualizované informace jsou k nalezení zde.

Řešení sociálních a ekonomických dopadů

Stát pokryje i část sociálního a zdravotního pojištění při uplatnění opatření „60/40“, což  odsouhlasil parlament. Státní podpora bude činit reálně 60 % výplaty zaměstnanců v postižených firmách včetně odvodů.

Ministr financí oznámil, že je připraveno celkem 4,5 mld. BGN ve formě veřejných zdrojů na podporu malého a středního podnikání, OSVČ a osob na neplaceném volnu po dobu krize. Jedná se o tři nástroje – bezúročné půjčky do 4 500 BGN pro OSVČ a osoby, které nemohou vykonávat práci kvůli pandemii, přes komerční banky se zárukami BRB a rozpočtem 200 mil. BGN; druhý rovněž řídí BRB a jedná se o úvěry do 300 tis. BGN bez zajištění, poskytované komerčními bankami, objem programu dosahuje 2 mld. BGN, pro všechny sféry podnikání; třetím nástrojem jsou úvěry přes Fond fondů s max. výší 3,6 mil. BGN s možností refinancování závazků vzniklých před více než 60 dny, určeno pro MSP, dále mikropůjčky do 50 tis. BGN pro firmy a OSVČ s krátkou historií podnikání, také kapitálové investice v průměru kolem 800 tis. BGN pro firmy s potenciálem pomoci oživení ekonomiky po krizi, zejména ve sféře digitalizace a inovací.