български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bulharsko poskytne cca 50 mil. EUR na bezplatnou sanaci bytových domů

Majitelé domů budou mít historicky poprvé možnost bezplatně opravit své domy. Vláda za tímto účelem vyčlenila skoro 103 mil. BGN (53 mil. EUR), jež budou vynaloženy v rámci integrovaného programu energetické efektivity, začleněného do Národního plánu obnovy a udržitelnosti (NRRP). Pokud návrh vlády schválí Evropská komise, bude zapotřebí připravit požadavky, při jejichž splnění bude možné podávat žádosti na příslušných městských úřadech. Program spadá do působnosti Ministerstva pro regionální rozvoj a blahobyt. České firmy, jež v uplynulých desetiletích načerpaly jak řadu zkušeností z realizace podobných projektů v Česku i jinde, tak i vyvíjejí pokrokové technologie, budou mít šanci se do uvedeného projektu zapojit.

Sanace budov v Bulharsku

Sanace budov v Bulharsku

Vláda plánuje investovat v rámci NRRP celkem 3 mld. BGN do realizace opatření, díky nimž by se měla zvýšit energetická efektivita obecních, soukromých i průmyslových budov a vybudovat moderní systémy pouličního osvětlení. V rozpočtu je zahrnuto celé území Bulharska a podle připravované metodologie a kritérií by se měly rozdělovat prostředky se zohledněním priorit v případě veřejných a obytných budov.

Co se týče konkrétního rozdělení prostředků, s 417 mil. BGN (213 mil. EUR) by se měla financovat sanace veřejných budov, tzn. o prostředky budou moci požádat obce, krajské úřady a ministerstva. 70 % z plánovaného rozpočtu bude vyhrazeno pro veřejné úřední budovy, zatímco 15 % vyčlení vláda na kulturní a sportovní infrastrukturu. Zbytek investic využijí obce ve spolupráci s příslušnými ministerstvy pro obnovu vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury.

1,7 mld. BGN (0,87 mld. EUR) poputuje na sanaci soukromých obytných domů, a to z 90 % na domy s více bytovými jednotkami. Bude se tedy jednat o pokračování již fungujícího Národního programu energetické efektivity, přičemž se vláda zaměří na projekty, které jsou na čekací listině Bulharské rozvojové banky, nebo ve frontě na financování prostřednictvím operačního programu Regiony v růstu 2014-2020. Jedná se o více než 3 000 bloků na celém bulharském území, které budou muset splnit i dodatečná kritéria, stanovená Ministerstvem pro regionální rozvoj a blahobyt ve spolupráci s obcemi.

Na obnovu průmyslových budov pamatuje plán s 282 mil. BGN (144 mil. EUR), o něž se budou moci přihlásit malé, střední i velké podniky v celé zemi. Předpokládá se, že většina prostředků půjde za velkými podniky, které disponují největším fondem budov a tím pádem by měly i největší přínos v omezování škodlivých emisí. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky cestou snižování výrobních nákladů, prostředkem bude kombinace nevratné finanční pomoci a kofinancování, které bude vycházet z budoucích ušetřených výdajů. Tím se firmám otevře cesta i k úvěrovým prostředkům s nízkým úrokem.

Nikoli v neposlední řadě počítá stát s investicí 452 mil. BGN (231 mil. EUR) do energeticky efektivního pouličního osvětlení. Kromě obecních projektů bude umožněno i zapojení soukromých subjektů formou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Počítá se nejen s instalací úsporných lamp, ale i výměnou kabeláže, sloupů a zavedením integrovaných inteligentních systémů řízení, jakož i kamerových nebo bezpečnostních systémů a modulů pro poskytování bezdrátového internetového připojení.

Vypracoval: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance