български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Sofie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mise bulharských měst zaměřená na ekologickou dopravu do Brna a Hradce Králové

Ve dnech 12. až 15. dubna 2022 se uskutečnila mise zástupců odpovědných za městskou dopravu ze dvou bulharských měst, Plovdivu a Svoge, do Česka. V rámci projektu ekonomické diplomacie velvyslanectví v Sofii s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR se díky výborné spolupráci s magistráty statutárních měst Brna a Hradce Králové i jejich dopravních podniků podařilo zorganizovat velmi užitečné setkání zaměřené na rozvoj moderní městské dopravy s využitím elektrobusů. Bulharská vláda již v minulém programovacím období vyčlenila značné prostředky z evropských fondů právě na modernizaci městské dopravy v zemi a v nadcházejícím období bude rovněž tento trend podporovat, což představuje zajímavou příležitost pro uplatnění českých firem v oblasti dopravních prostředků, ale i řízení dopravy, tarifních systémů, elektromobility atd. Díky zkušenostem a poznatkům, jež s bulharskými hosty sdíleli jak zástupci uvedených měst, tak i jejich dopravních podniků, získali představitelé Plovdivu i Svoge konkrétní představu o fungování i ekonomice provozu elektrobusů. V neposlední řadě navštívili i továrnu firmy SOR Libchavy, kde měli možnost do detailů poznat výrobní proces i veškeré výhody firemního řešení elektrobusů i trolejbusů.

Bulharská vláda vyčlenila již v roce 2019 510 mil. BGN (260 mil. EUR) na boj se znečišťováním vzduchu prostřednictvím nákupu nových elektrobusů, tramvají a trolejbusů pro městskou hromadnou dopravu v zemi. Výše uvedené prostředky mohly využít města Sofie, Burgas, Varna, Vraca, Pernik, Pleven, Ruse, Sliven, Stara Zagora a Chaskovo, což představuje velmi zajímavou příležitost pro uplatnění českých firem v oblasti ekologických dopravních prostředků.

Také v následujícím finančním období a ve vazbě na Národní plán obnovy a odolnosti Bulharska, který byl nedávno schválen Evropskou komisí a přinese významné finanční prostředky pro realizaci cílů v této oblasti, bude pokračovat zájem bulharských měst o modernizaci dopravy a zavádění nových technologií. Z uvedených programů bude možno financovat pouze ekologické druhy dopravních prostředků, mezi něž patří právě elektrobusy. Kromě toho budou vedení měst investovat i do modernizace řízení dopravy, tarifních systémů, elektromobility a dalších projektů, což představuje oblast zájmu českých firem.

Proto také velvyslanectví v Sofii připravilo ve spolupráci s partnery misi zástupců měst Plovdivu a Svoge do ČR, kde navštívili druhé největší město Brno, jehož zrcadlovým protějškem v Bulharsku je právě Plovdiv. Kromě představení města Brna a jeho dopravního podniku shlédli bulharští hosté dispečink DP a trolejbusové depo společnosti, kde proběhla věcná a konkrétní diskuze o fungování městské dopravy.

Bulharští hosté navštívili také výrobní závod firmy SOR Libchavy, kde se dopodrobna seznámili s výrobním programem podniku a probrali veškeré detaily ohledně organizace a provozu elektrobusů v městské dopravě. Součástí programu byla i ukázková jízda nejnovějším modelem elektrobusu z produkce firmy SOR.

Třetí částí programu byla návštěva Hradce Králové, kde delegaci na magistrátě přijal primátor města p. Hrabálek. Obě strany si vyměnily jak informace o rozvoji svých měst, tak i poznatky a zkušenosti spojené s ekonomikou městské dopravy a vazbě na ekologicky udržitelný rozvoj do budoucna. Ředitel Dopravního podniku Hradce Králové, p. Abraham, podrobně vysvětlil podmínky fungování městské dopravy a podělil se o konkrétní zkušenosti s využíváním dvaceti elektrobusů, které podnik nakoupil od firmy SOR Libchavy. Součástí setkání byla i prohlídka dopravního terminálu města, projížďka elektrobusem a návštěva dopravního podniku včetně jeho depa, kde bylo možné vidět i způsob nabíjení elektrobusu a další zajímavé podrobnosti.

Účastníci mise byli velmi příjemně překvapeni jak úrovní organizace programu, tak i vstřícností, otevřeností a ochotou sdílet informace a zkušenosti ze strany navštívených měst i jejich dopravních podniků. Vzhledem k plánům na pořízení elektrobusů pro modernizaci a posílení udržitelné městské dopravy v Plovdivu i Svoge byla návštěva zdrojem velmi užitečných poznatků. Pro české firmy představují plány obou měst zajímavou příležitost k uplatnění.

Zpracoval: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance, ZÚ Sofie

Galerie


Mise MHD