english  česky 

rozšířené vyhledávání

Covid-19

Opatření v souvislostí Covid-19 v zemích akreditace ZÚ Akkra - Ghana, Pobřeží slonoviny, Togo,  Burkina Faso,  Libérie, Sierra Leone, Guinea Bissau. Pro aktuální informace o platných opatřeních  doporučujeme všem cestujícím před plánovanou cestou kontaktovat zvolenou leteckou společnost. Zároveň také před případnou cestou doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19. Při návratu do vlasti kontrolujte podmínky vstupu  do ČR. Poslední aktualizace:  15.07.2021

Ghana

Více informací na  ZÚ Ghana v Praze.

Mezinárodní letiště  Kotoka v Akkře  otevřeno pro  komerční lety od 1. září  2020.  Pozemní a námořní hranice jsou uzavřeny.

Před odletem do Ghany vyplňte formulář na stránce Ministerstva zdravotníctví a předložte negatívní výsledek testu na COVID-19 ne starší 72 hodín a doklad o zaplacení poplatku 150USD/osoba za povinný PCR test po příletu na stránce Ghana Airports. Všochni  cestujíci  do Ghany musí ověřit  vystavený certifikát o výsledku PCR testu na COVID-19 prostřednictvím  kontrolního  nástroje  Global Haven.

Po příletu se podrobi každý cestující  (od 5 let)  dodatečnému testu. Po tomto testu cestujíci s negatívním výsledkem  může  vstoupit  na území Ghany, cestujíci s pozitívním výsledkem musí do karantény na vlastní náklady.  Doporučuje se mít u sebe dostatek  finančních protředků na dodatečné testy a   případnou zdravotní asistenci a  cestovní připojištění.  Doporučuje se rovněž před cestou  kontaktovat leteckou společnost kvůli aktuálním  informacím  potřebným pro vstup  na palubu letadla  a vstup do  země.

Vláda zrušila  většinu  omezení (kromě  hygienického protokolu)  a obvovila  provoz vnitrostátních letů.

Tranzitní cestujíci  musí povinně podstoupit testování na COVID-19 na letišti, pokud nezůstává  v tranzitní zóně.   Pro účely vycestování z Ghany bude za platný považovaný jen výsledek PCR testu ověřeným kódem Trusted Travel anebo BIOMARS v akreditovaných centrech na stránce  Africké unie. Doporučuje se opět kontaktovat leteckou společnost ohledně případných změn  vstupu na palubu  letadla.

Povinné nosšení roušek  na veřejnosti.
 

Pobřeží slonoviny

Bližší informace na stránkách ZÚ Pobřeží slonoviny v Berlíně.

Od 1. července  2020  jsou obnoveny komerční mezinárodní lety. Pozemní hranice jsou uzavřeny.

S platným vízem předložte po příletu  výsledek negatívního testu na COVID-19 ne starší  5 dní před  zahájením cesty. Předložte  cestovní  deklaraci  online před príletem na stránce  a zaplaťte  poplatek 2 000 XOF (cca 3 eur). Cestujíci s negatívním výsledkem budou pravidelně monitorováni  zdravotním  personálem v době  14 dnů. Víza získat elektronicky  bylo dočasně pozastaveno.Podínky vstupu se mohou měnit, proto  kontaktujte před cestou svoji  leteckou společnost.

Vnitrostátní lety  byly obnoveny 26.června 2020, zákaz pohybu po  zemi  zrušen 15. července 2020.

Podmínky tranzitu nejsou stanoveny.

Stav nouze byl zrušen, dodržování hygienického protokolu  je povinný, školy a  většina ubytovacích zařízení je otevřená.

Při odletu je třeba se  zaregistrovat a zaplatit poplatek 2 000 XOF,  podstoupit  test na COVID-19 ve vybraných laboratořích za poplatek 50 000 XOF.

Burkina Faso

Bližší informace na Velvyslanectví Burkiny Faso ve Vídni.

Letiště je v provozu pro komerční lety od 1.8. 2020. Pozemní hranice jsou uzavřeny.

Při vstupu do země vyžadován PCR test ne starší pěti dnů před odletem. Cestující, kteří nemají doklad o negativním PCR testu nebo jim bude po příletu naměřena teplota 38 °C a více, se musí na letišti podrobit rychlotestu a PCR testu a zaplatit poplatek  90 000 CFA. Do výsledku rychlotestu bude cestující zadržen. Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován ve stanoveném hotelu na vlastní náklady do výsledku PCR testu (max 3 dny); pokud je PCR test negativní, může se dotyčný volně pohybovat, pokud je pozitivní, je mu nařízena karanténa (je možná doma). Všem cestujícím, kterým je umožněn volný pohyb, se doporučuje podrobit se 8. a 14. den po příletu PCR testu. 

Tranzitující cestovatelé bez dokladu o negativním PCR testu, jejichž doba tranzitu nepřesáhne 48 h, se musí izolovat v hotelu s policejní kontrolou. Při tranzitu nad 48 h se postupuje stejně, jako při vstupu do země, tj. bez negativního PCR testu je nutno podstoupit rychlotest a PCR test.

Cestující odlétající ze země musí rovněž předložit negativní výsledky PCR testu COVID-19 provedeného nejpozději pět dní před odletem. V případě podezření na Covid 19 volejte Burkina Faso hotline (226) 52-19-53-94 nebo (226) 70-95-93-27.

Togo

Mezinárodní letiště je opět v provozu, pozemní hranice zůstávají uzavřeny.

Při příletu je třeba předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 7 dní před odletem. Dokument potvrzující negativní výsledek PCR testu je také třeba nahrát online jako součást vyplněného prohlášení cestujícího. Po příletu na letiště v Lomé budou všichni cestující podrobeni dalšímu povinnému PCR testu. Z tohoto důvodu jsou cestující povinni vyplnit online formulář prohlášení cestujícího nejméně 24 hodin před odletem a dopředu na této webové stránce učinit online platbu za PCR test, která bude provedena na letišti v Lomé. Po provedení platby Vám bude e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód sloužící jako doklad o zaplacení. Elektronický doklad o zaplacení si vytiskněte nebo si stvrzenku připravte k zobrazení na telefonu. Letecké společnosti zkontrolují, zda máte tento doklad o zaplacení při nástupu na palubu. Bez něj nebudete moci cestovat. Vstupující cestovatelé jsou povinni mít nainstalovanou aplikaci "Togo Safe". Aplikace musí být aktivována po celou dobu pobytu nebo po dobu nejméně 30 dnů od příjezdu do Toga. V aplikace je nutné vyplnit místo pobytu v Togu, kde se budete do doby oznámení výsledku PCT testu (do 24 hodin) na vlastní náklady izolovat. Odmítnutí instalace této aplikace může vést k umístěni do karantény ve státem poskytovaném zadržovacím zařízení včetně následné povinnosti uhradit veškeré náklady s tím související.

Při odletu je nutné vyplnit formulář prohlášení cestujícího a zaplatit poplatek za PCR test, který je nutné podstoupit do 3 dnů před odletem. Výjimka z obligatorního provedení PCR testu před odletem z Toga platí pro cestující s původně negativním výsledkem jejich PC testu, jejichž celkový pobyt v Togu nepřesáhne 3 dny. Po provedení platby bude cestujícím e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód jako doklad o zaplacení. Elektronické potvrzení je nutné vytisknout, protože slouží jako doklad o zaplacení. Po zaplacení poplatku je potřeba se dostavit do laboratoře určené k provádění PCR testů pro odlétající cestující (nachází se v bývalém terminálu letiště Lomé / LFW). S sebou je nutné mít doklad totožnosti, letenku a elektronický doklad potvrzující platbu poplatku za tento PCR test. Výsledky testů vám budou zaslány SMS a e-mailem do 24 hodin. Cestující, kteří by měli pozitivní test, mohou být podrobeni karanténě do doby, než nebudou mít negativní PCR test. Všechny související náklady nese sám cestující. Více informací.

Sierra Leone

Vzdušné hranice jsou otevřeny, ale počet mezinárodních letů je limitovaný. Pozemní (s výjimkou hranic s Guinejí) a námořní hranice jsou uzavřeny.

Přílet: Cestovatelé se před cestou musí na letišti odletu prokázat povolením získaným prostřednictvím portálu, k němuž je nutné doložit negativní COVID-19 test ne starší než 7 dnů před odletem, doložit zaplacení poplatku za 2 COVID testy po příletu přes online portál a vyplnit zdravotní formulář s údaji o cestujícím. Po příletu do země  všichni cestující podstoupí rychlotest (RDT) a PCR test (80 USD). Pokud je rychlotest negativní, může cestující při dodržení hygienických pravidel opustit letiště, a čeká na výsledek PCR testu. Pokud je rychlotest pozitivní, je dotyčný izolován v  blízkém hotelu na letišti v Lungi na vlastní náklady do výsledku PCR testu (do 3 dnů). Pokud je PCR test pozitivní, dotyčný bude umístěn do k tomu určeného zdravotnického zařízení. Cestující sedící v letadle poblíž nakaženého budou muset nastoupit do domácí karantény. Cestovní doklady všech cestujících budou drženy do doby, než budou známy výsledky testu RT-PCR.

Odlet: Cestovatelé, kteří v zemi strávili více než 5 dnů, jsou povinni objednat se na PCR test přes online portál, kde i zaplatí testovací poplatek. Test nesmí být starší 72h před odletem. Výsledky jsou zasílány elektronicky, originály lze vyzvednout na letišti.

Libérie

Vzdušné a námořní hranice jsou otevřeny, pozemní hranice jsou zavřeny.

Cestující musí při příletu předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 72h před odletem a musí se zaregistrovat přes tel. číslo/USSD aplikaci pro monitorování během pobytu - "Liberia Travel Application" a vyplnit zdravotní formulář. Cestující se po příletu do Libérie na letišti musejí podrobit testu na COVID-19 (75 USD), přičemž se všem cestujícím velmi doporučuje dokončit proces platby již před samotným příjezdem. Pokud je test pozitivní, cestující podstoupí karanténu dle aktuálně platných liberijských nařízení. Všem cestujícím, kteří mají negativní test, je doporučeno, aby po dobu 7 dnů od příjezdu do Libérie podstoupili izolaci a po dobu 14 dnů od vstupu do země sledovali případné příznaky onemocnění.

Při odletu je nutné podstoupit PCR test v National Public Health Reference Laboratory of Liberia (max. 72h před odletem). Testování je k dispozici  v Union Center Facility in Congotown,  od 9:00 do 16:00, 7 dní v týdnu. Před příchodem do testovacího centra je doporučeno se předem registrovat. Poplatek za test (75 USD) je možné zaplatit online již při samotné registraci nebo přímo na přepážce ve zmiňovaném testovacím centru. U stejné instituce je také možné zažádat o vystavení online certifikátu s negativním výsledkem provedeného testu. Více informací zde

Guinea Bissau

Vzdušné, pozemní a námořní hranice byly otevřeny.

Cestující musí při příletu předložit negativní PCR test ne starší 72h a mohou být požádaní o vyplnění formuláře s údaji o kontaktech a zemi odletu. Cestující vykazující po příletu příznaky COVID-19, nebo cestující v letadle s identifikovaným COVID-19 pacientem, budou muset podstoupit další test a do obdržení výsledků zůstat v karanténě (možné doma).

Také při odletu je třeba mít negativní PCR test ne starší než 72h. Místo testování na Covid-19: Liceu Agostinho Neto, poblíž  Ministerstva školství nebo Sede da Uniao Deportive Internacional (známé jako UDIB) za poplatek ve výši 30 000 CFA. Objednání k testu a jeho následné výsledky jsou k dispozici online (pouze v portugalském jazyce).