česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru - Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu

V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda o přijetí krizových opatření.

Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu: Doporučujeme návrat z rizikových zemí


 

Vláda ČR n a ř i z u j e  s účinností od 14. března 2020

  Z hlediska cestování do zahraničí je zásadní usnesení vlády č. 194, které s účinností od 14. března 2020 stanoví:

        1.        zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
        2.        zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
        3.        zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
        4.        přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,
        5.        zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
        
        Doporučení pro cesty obecně na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html k jednotlivým destinacím na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

Za tímto účelem se doporučuje sledovat údaje o oblastech s nejvyšším výskytem pravidelně zveřejňované na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a implementací jednotlivých opatření doporučujeme sledovat následující informační zdroje:

1.         Webové stránky Ministerstva vnitra
        Českou verzi, tak i anglickou verzi
    

2.        Webové stránky Ministerstva dopravy
 

3.        Webové stránky Ministerstva zdravotnictví
        Na svých stránkách zveřejňuje seznam rizikových zemí. K dispozici je i anglická verze.

Číslo na konzulární odbor MZV: +420 224 181 111