česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikipedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Švédsko a koronavirus - přehled opatření vlády na podporu ekonomiky

Pro potřeby ekonomické diplomacie přinášíme výčet kroků švédské vlády pro zmírnění ekonomického poklesu v důsledku koronavirové krize.

Riksbank (švédská centrální banka) dne 13. 3. rozhodla, že uvolní do ekonomiky 500 mld. SEK (1,25 bilionu Kč). Jedná se prostředky, které skrze komerční banky půjdou firmám ve formě bezúročných půjček se splatností 2 roky.

Vláda 16. 3. 2020 vyhlásila mimořádný balíček na podporu ekonomiky ve výši 300 mld. SEK. Jedná se o opatření na záchranu pracovních míst:

 • Stát dorovná až do výše 90% platu mzdy všem zaměstnancům, kteří byli propuštěni, či jejich mzda byla snížena na polovinu v důsledku zkrácení pracovní doby.
 • Daň, kterou odvádí firmy za své zaměstnance, bude snížena o 50%
 • Stát přebírá úhradu nemocenské až do doby 2 měsíců (dosud jen 14 dní a následně hradil zaměstnavatel)
 • Odložení splatnosti daní o jeden rok, přičemž ti, co již zaplatili, si mohou požádat o vratku a bude jim daň vrácena.

Švédská centrální banka 16. 3. rozhodla, že uvolní dalších 300 mld. SEK (750 mld. Kč) na nákup státních dluhopisů, ale i firemních dluhopisů.

Ministr dopravy Tomas Eneroth 17. 3. ohlásil podporu leteckému průmyslu ve výši 5 mld. SEK (12,5 mld. Kč). Pro záchranu letecké společnosti SAS se švédská a dánská vláda rozhodly počátkem května poskytnout státní úvěr ve výši 3,3 mld. SEK.

Ministryně financí Magdalena Andersson/ová ohlásila 20. 3. druhý vládní balíček pomoci malým a středním podnikům, a to ve výši 125 mld. SEK. Swedish Credit Export Agency uvolnila 200 mld. SEK na úvěry exportním společnostem.

Vláda představila 25. 3. 2020 již třetí záchranný balíček, zaměřený na malé a střední firmy, a to ve výši 158 mld. SEK (cca 400 mld. Kč). Balíček obsahuje následující opatření:

 • Dočasné (na 4 měsíce) zrušení daňových odvodů za zaměstnance, aplikovatelné však pouze na maximálně 30 zaměstnanců (sociální pojištění ve výši 10,21 % zůstává nadále v platnosti) – 33 mld. SEK.
 • Firmy, které již daně uhradily, lze si o částku požádat zpět (s limitem 1 mil. SEK na podnikatelský subjekt)  – 13 mld. SEK
 • Plátci DPH mají odklad o rok  - 7 mld. SEK
 • Subjekty, které si pro svou živnost prostory pronajímají, možnost příspěvku až do výše 50 % na nájem – 5 mld. SEK
 • Stát zřídí zvláštní fond ve výši 100 mld. SEK na poskytování rizikových úvěrů tam, kde takový krok banky odmítají. Maximální výše úvěru 75 mil. SEK.
 • Firmy, které byly nuceny ukončit činnost nezaniknout, budou v režimu „spánku“, po krizi se sníží byrokracie při obnovení jejich činnosti.

Ministryně kultury a sportu oznámila, že vláda vyčlení 1 mld. SEK (2,5 mld. Kč) na podporu kulturních a sportovních institucí, které zasáhla opatření přijímaná kvůli krizi (zejména shromažďovací limit).

Dne 30. 3. Vláda v pořadí již čtvrtém balíčku ohlásila, že uvolní 11 mld. SEK na fond připojištění v nezaměstnanosti a upraví pravidla jejího čerpání tak, aby na podporu dosáhlo více lidí po delší dobu. (Pozn. ZÚ: státní podpora v nezaměstnanosti je ve Švédsku relativně malá, valná většina zaměstnanců si přispívá do fondu připojištění v nezaměstnanosti, tzv. a-kassan/income insurance). Vláda zmírnila podmínky na členství v a-kassan a zároveň zvedla maximální limit z 910 SEK denně na 1200 SEK na prvních 100 dní a následně po dobu 9 měsíců z 365 na 510 SEK, aby co nejvíce lidí dosáhlo na 80% své původní mzdy.

Ministryně financí Magdalena Andersson/ová 2. 4. oznámila, že kraje a komuny (do jejichž kompetence spadá lékařská a sociální péče) dostanou mimořádnou subvenci ze státního rozpočtu ve výši 20 mld. SEK, tj. 50 mld. Kč (namísto původně avízovaných 5 mld. SEK), aby mohly čelit koronavirové krizi ve zdravotnictví a sociální péči.

Vláda 14. 4. ohlásila doplněk svého prvního záchranného balíčku z 16. března (viz č.j. 1143/2020-STOC), který se týkal zachování pracovních míst v podobě státní podpory zkrácených pracovních úvazků. Od 1. 5. 2020 po dobu tří měsíců mohou firmy redukovat pracovní úvazky až o 80 % (původní limit stanovený v balíčku z 16.3. byl 60 %) s tím, že zaměstnanci bude nadále náležet 90 % mzdy, z čehož stát v rámci podpory zachování míst uhradí 60 %. Náklady zaměstnavatele se tak na jedno pracovní místo mohou snížit až o 70 %. Rozšíření původního baličku bude stát 1 mld. SEK (2,5 mld. Kč) na každých 50 tisíc zaměstnanců. Náklady na toto opatření se mohou vyšplhat až na 10 mld. SEK.

Ministryně kultury Amanda Lind dne 17.4. oznámila, že vláda vyčlenila 500 mil. SEK (1,25 mld. Kč) na podporu sportu a amatérských sportovních klubů.

Vláda dne 30. 4. představila v pořadí již šestý krizový balíček. Firmy, jež mají obrat alespoň 250 tisíc SEK (625.000 Kč) ročně a které přišly v březnu a dubnu 2020 o více, než 30 % svých příjmů se mohou kvalifikovat do programu, kterým bude vláda kompenzovat až 75 % této ztráty. Čím více je firma zasažena, o to větší podpory se jí dostane. Maximální vyplacená podpora je však ve výši 150 mil. SEK (375 mil Kč) na jednu společnost. Balíček je tak primárně určen pro malé a střední firmy. V tuto chvíli bylo na program vyčleněno 39 mld. SEK (97 mld. Kč).

Ministryně financí Magdalena Andersson/ová dne 7. 5. 2020 představila rozšíření krizového balíčku opatření ze dne 16. 3. resp. 30. 3. 2020, a to ve výši 14,7 mld. SEK (37,7 mld. CZK).. Vláda rozhodla, že:

 • Prodlouží zvýhodněnou nemocenskou o další dva měsíce, tj. do konce července. Běžně platil zaměstnanci 2 – 14 den nemocenské zaměstnavatel. Nyní po dobu 4 měsíců převzal tuto roli na sebe stát. Prodloužení tohoto opatření bude stát 9,3 mld. SEK (24 mld. CZK).
 • První den nemocenské, kdy zaměstnanec neměl nárok na plat, byl od 1. dubna do 31. května zrušen (zaměstnanec má nyní tedy nárok na 80 % platu). Nyní bylo toto opatření prodlouženo do 30. září a navíc byla zvednuta výše podpory z 700 na 804 SEK. Stát počítá s náklady ve výši 4,3 mld. SEK (11 mld. CZK).
 • Dále byl vládou zvýšen strop pro A-kassa (připojištění v případě ztráty zaměstnání) z nynějších 760 SEK na den na 1000 SEK/den od 101. dne do 200. dne nezaměstnanosti s platností od 29. 6. 2020 do 3. 1. 2021. (Pro doplnění - podpora ve dnech 1-100 je ve výši 1200 SEK/den). Toto zvýšení bude stát 1,1 mld. SEK (2,8 mld. CZK). Toto opatření by mělo zajistit, že ve dnech 101-200 v nezaměstnanosti by 70 % lidí mělo dosáhnout na 80% mzdy.
 • Podpora OSVČ v nemoci ve výši 804 SEK/den po dobu 14 dní se prodlužuje až do 30. 9. 2020. Na toto opatření bude vyčleněné 250 mil. SEK.

Ministryně životního prostředí Isabela Lövin/ová a ministr dopravy Thomas Eneroth oznámili dne 11. 5. 2020, že vláda vyčlenila 3 mld. SEK (7,6 mld. CZK) na podporu společností provozující MHD v jednotlivých švédských městech a komunách. Vládní agentura Traffikverket bude zodpovědná za jejich distribuci. Dle obou ministrů je zcela zásadní, aby tyto společnosti mohly nadále fungovat, jelikož komunální rozpočty ztráty těchto společností nemohou pokrýt.

Švédská ministryně kultury a demokracie Amanda Lind/ová dne 8. 5. 2020 představila dvě nová opatření na podporu kultury, a to balíček na financování médií a kulturních institucí ve výši 819 mil. SEK (2,1 mld. CZK).

Ministryně financí Magdalena Andersson/ová na tiskové konferenci dne 18.5.2020 ohlásila další podporu obcím a krajům, a to ve výši 6 mld. SEK na pokrytí mimořádných výdajů ve zdravotnictví a sociálním sektoru v souvislosti s pandemií (zdravotnictví a sociální věcí jsou v kompetenci krajů a obcí). Celkové mimořádné dotace obcím a krajům tak již dosáhly 20 mld. SEK (52 mld. Kč).

Švédská vláda 19.5.2020 rozhodla o uvolnění dodatečných 1,2 mld. SEK (3,12 mld. Kč) na opravy železnic (700 mil.), silnic a dálnic (300 mil.) a rozšiřování vysokorychlostního internetu na venkově (200 mil.). Záměrem vlády je využít relativního útlumu cestování na zrychlení oprav na železnici, aby se tyto opravy stihly realizovat, než se zase obnoví nápor cestování. Rozhodnutí vlády kvitují především stavební firmy.

SE vláda 29. 6. 2020 představila nový balíček opatření pro univerzity a vysoké školy. Ty budou před očekávaným přílivem studentů letos na podzim posíleny o nová místa. Švédská vláda proto vyčlenila 1 miliardu SEK (2,55 mld. CZK) na dalších 12 000 míst, což je ve srovnání s předchozími plány z dubna t.r. zdvojnásobení. Současně vláda vyčlenila 30 mil. SEK (76,5 mil. CZK) na krátkodobé vzdělávací kurzy pro osoby, které kvůli koronové pandemii obdržely výpověď. Počet uchazečů o univerzitní a vysokoškolské vzdělání se na podzim zvýšil o 13 %. Nejvyšší tlak je na obory zdravotní sestra a pedagog.