česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Jan Buben
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Švédsko - české dny obranného průmyslu

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu realizovalo ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP), Swedish Security and Defence Industry Association (SOFF) a Ministerstvem obrany Švédska projekt ekonomické diplomacie „Švédsko – české dny obranného průmyslu 2019“, které proběhly ve Stockholmu ve dnech 19. – 20. března 2019.

Švédsko – české dny obranného průmyslu byl zarámován do návštěvy náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakuba Landovského, kterého doprovázela početná podnikatelská delegace. Nám. Landovský vedl 20. 3. 2016 politická jednání se státním tajemníkem švédského Ministerstva obrany Janem Olofem Lindem a s generálním ředitelem Swedish Defence Material Administration (FMV) Göranem Mårtenssonem. Součástí programu bylo celodenní B2B fórum Švédsko – český den obranného průmyslu, který se uskutečnil v prostorách SOFF.

Švédsko - české dny obranného průmyslu jsou konkrétním výstupem obranně – průmyslové spolupráce mezi Českou republikou a Švédskem. První ročník vedený náměstkem Kuchtou se konal v říjnu 2016 ve Stockholmu, druhý ročník vedený švédským státním tajemníkem MO Salestrandem se konal v říjnu 2017 v Praze a moravských městech Uherský Brod, Nový Jičín, Staré Město a Přerov. Uspořádání třetího ročníku představovalo přirozené vyústění stále více se prohlubující obranně-průmyslové spolupráce obou zemí.

B2B fórum zahájili nám. Landovský a státní tajemník Jan Olof Lind. Oba zdůraznili význam česko-švédské spolupráce v obranném průmyslu. Švédskou resp. českou průmyslovou základnu představil generální tajemník SOFF Robert Limmergård a prezident AOBP Jiří Hynek. Obranný průmysl ve Švédsku dosahuje obratu 30 mld. SEK, zaměstnává 28 tisíc osob a 68 % produkce směřuje na export. Centrální agentura pro armádní akvizice (Swedish Defence Material Administration) představila plánované výdaje švédských ozbrojených sil v období do roku 2022, přičemž na investice a nákup nové techniky v roce 2019 bude směřovat 14,1 mld. SEK, v roce 2020 již 15 mld. SEK a v roce 2021 dokonce 17,8 mld. SEK.

Příklad probíhající spolupráce švédských a českých firem prezentoval CEO BAE Hägglunds Tommy Gustafsson Rask. BAE Hägglunds na vývoji vozidla pěchoty CV90 spolupracuje s VOP CZ, Meoptou, Ray Service, VR Group a ČVUT. (Podobných příkladů je celá řada SAAB – ERA, Meopta a RayService, BAE Bofors – Tatra atd.)

Téměř polovina Švédsko – českého dne obranného průmyslu byla věnována matchmakingu a B2B jednáním. Na české straně se zúčastnilo celkem 9 subjektů (VOP CZ, 4M Systems, Česká zbrojovka, SVOS, Gumotex, Agados, Ray Service, Omnipol, a česká divize BAE) společně s Asociací obranného průmyslu AOBP a generálním ředitelem Brněnských veletrhů, který představil možnosti pro švédskou účast na veletrhu IDET, kde bude Švédsko jedním z hlavních partnerů. Na švédské straně se jednalo dokonce o 15 subjektů v čele s předními hráči na trhu jako SAAB, BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors a dále System Engeneering Solutions 37, Borderlight, Cervino Consulting, Rheinmetall Sweden, Leaf Supply and Services, Nammo Sweden, Adscendo, W5Solutions, CBJ Tech, MilDef, Flir Systems a Hammar. B2B jednání se celkem účastnilo přes 40 osob a firmy měly vyhrazené prostory pro vlastní jednání a SOFF spustila on-line aplikaci k domluvení B2B schůzek, takže firmy předem věděly, kdy a s kým mají jaká jednání. Více než 2,5 hodiny vyhrazené na B2B jednání české firmy bezezbytku využily a zájem zejména ze strany klíčových hráčů, tj. BAE Hägglunds, SAAB, MilDef, CBJ Tech či Flir Systems dokládal značný potenciál pro české firmy z obranného průmyslu ve Švédsku.

Význam akce potvrdila nejen přítomnost vedení švédského MO a centrální agentury pro armádní akvizice FMV, ale i kvalita zastoupení švédských firem. Možnosti přímo jednat s klíčovými osobnostmi švédského obranného průmyslu bylo pro české firmy mimořádným přínosem. Firmy využily své přítomnosti k dalším jednáním ve Švédsku (Ray Service – Scania, VOP CZ – BAE Hägglunds, Česká zbrojovka – SAAB).

Akce využil i generální ředitel Brněnských veletrhů Jiří Kuliš k jednáním o švédské účasti na veletrhu IDET v květnu 2019, na kterém Švédsko bude jednou z hlavních prezentujících se zemí.

Velvyslanectví v předvečer akce dne 19.3.2019 uspořádalo recepci, na kterou byli pozvání nejen zástupci českých a švédských firem, ale představitelé MO Švédska, armády a klíčových vládních agentur FMV a FOI. Recepce zároveň posloužila k připomenutí 20. výročí vstupu ČR do NATO. Zájem o české firmy potvrdila kvalitní účast v čele se státním tajemníkem J. O. Lindem, poradcem ministra J. Stjernfalkem, armádních vyzbrojovacích agentur, zástupců švédského parlamentu a velmi početným zastoupením švédských firem.

Akce tak zcela naplnila svůj hlavní cíl, a totiž umožnila českým firmám navázat kontakty a získat potenciální nové partnery, resp. jim prostřednictvím velvyslanectví byl zprostředkován přístup ke klíčovým osobám zodpovědným za akvizice ve švédské armádě. Propojením s politickými jednáními nám. Landovského byla nastolena žádoucí atmosféra, vzhledem k velmi úzkému propojení švédského obranného průmyslu se státem. Zastřešení akce ze strany Ministerstva obrany a českého velvyslanectví zpřístupnilo českým firmám neobyčejně širokou paletu kontaktů. Akce je součástí dlouhodobých snah českého obranného průmyslu proniknout na švédský trh, což se díky realizace projektu ekonomické diplomacie MZV, za přispění Ministerstva obrany ČR, podařilo realizovat.

 

 

Jan Buben, zástupce velvyslance, velvyslanectví ČR ve Stockholmu

přílohy

SE-CZ DID program 363 KB PDF (Acrobat dokument) 20.3.2019

Galerie


Švédsko - české dny obranného průmyslu