česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Formy podnikatelských subjektů ve Švédsku

Základní přehled
 

1. Formy podnikání

Nejobvyklejšími právními formami přítomnosti zahraničních podnikatelských subjektů ve Švédsku jsou:

· podnikání jako fyzická osoba (enskild näringsidkare)

· zastoupení – representační kancelář (agentura)

· pobočka – organizační složka, filiálka (filial)

· (dceřiná) firma ve formě akciové společnosti (aktiebolag, AB) - právnická osoba zřízená dle švédského práva; minimální základní kapitál je pouze 50 tis. SEK (cca 150 tis. CZK)

· zvláštní formu společnosti s ručením omezeným (jako v ČR či v SRN) švédské právo nezná, podobně jako britská "Limited Company" může být akciová společnost AB buď soukromá (private, odpovídá britské Ltd.) s veřejně neobchodovatelnými podíly, jejíž minimální základní kapitál je 50 tis. SEK (cca 150 tis. CZK), nebo veřejná (public, odpovídá britské PLC) s veřejně obchodovatelnými akciemi, jejíž základní kapitál musí být nejméně 500 tis. SEK (cca 1,5 mil. CZK)

· další právní formy firem, které zná švédské obchodní právo, jsou obchodní společnost (handelsbolag; odpovídá české v.o.s.) a komanditní společnost (kommanditbolag; odpovídá české obdobě); jako právní forma dceřiné společnosti zahraničního podnikatelského subjektu nejsou obvyklé, protože podmínkou pro jejich zřízení je existence více společníků (fyzických či právnických osob)

2. Podmínky pro vstup do podnikání

Podmínkou zřízení dceřiné firmy nebo pobočky je registrace u švédského obchodního rejstříku (Companies Registration Office - Bolagsverket) a daňového úřadu (Skatteverket). Akciová společnost musí jmenovat představenstvo - správní radu. Méně obvyklou formou je representační kancelář, přestože je její založení a provoz nejjednodušší.

Fyzická osoba - podnikatel musí živnost provozovat dlouhodobě, nezávisle a za účelem zisku. Podmínkou je dále dosažení  min. 16 let (osoby ve věku 16 – 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce) a plná způsobilost k právním úkonům. Švédský podnikatel-fyzická osoba může najímat zaměstnance.

3. Průběh registrace

Registrace u obchodního rejstříku je proces, který může trvat max. 3-4 týdny. Lze jej ale obejít zakoupením "hotové" registrované firmy (shelf company) z nabídky některé z právních či účetních firem a začít podnikat již do týdne.  Aktuální ceník poplatků je k dispozici na webových stránkách Švédského obchodního rejstříku (Bolagsverket).

Sídlí-li fyzická osoba v zahraničí, musí nejprve získat registrační číslo (obdoba rodného čísla), které vydává při registraci daňový úřad (F-skatt). Kopie vyrozumění o přidělení národního registračního čísla se přikládá k žádosti o registraci živnosti u obchodního rejstříku (Bolagsverket). Zahraniční fyzické osoby musí také jmenovat švédského daňového residenta jako autorizovaného zástupce, který musí splňovat stejné podmínky pro povolení podnikání jako podnikatel sám (viz výše).

4. Právní předpisy a další informace

Švédské právní předpisy jsou k dispozici v originálním znění na internetové stránce parlamentu www.regeringen.se (anglické verze některých zákonů dostupné na www.lagrummet.se).

Základní informace o právních formách podnikání, o podmínkách zřizování a fungování firem a vzory formulářů jsou zveřejňovány na internetových stránkách švédského obchodního rejstříku Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) nebo na stránkách Verksamt.se, jež vznikly ve spolupráci několika švédských úřadů. Poněkud obecnější informace o podnikání ve Švédsku jsou k dispozici na webu vládní agentury pro podporu zahraničních investic Business Sweden.

S interpretací předpisů může při přípravě na zahájení podnikatelské činnosti pomoci regionální živnostenský úřad při krajském úřadu (informace na webu Bolagsverket) nebo Švédská agentura pro ekonomický a regionální rozvoj (Tillväxtverket). S kontaktováním příslušných švédských úřadů může pomoci obchodní úsek ZÚ ČR.

5. Regulated Professions Database

Seznam švédským státem regulovaných profesí je možno získat na stránkách Verksamt.se.

6. Vyžadovaná kvalifikace

Viz předchozí bod - databáze Verksamt.se.