česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Švédský trh práce: užitečné odkazy a pravidla registrace občanů ČR

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky – občany ze zemí EU bez nutnosti povolení k pobytu. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního řádu a to i v případě, že česká síla přichází na trh pod hlavičkou firmy z třetí země.

Oficiální a aktuální informace lze získat od příslušných švédských úřadů:

www.government.se – oficiální stránky švédské vlády a jednotlivých ministerstev

www.av.se - Úřad pro pracovní prostředí (Arbetsmiljöverket), dodržování pracovních zákonů

www.skatteverket.se - Daňový úřad (Skatteverket), daně a daňová přiznání, evidence obyvatel, švédské ID karty

www.arbetsformedlingen.se - Úřad práce (Arbetsförmedlingen), nabídka pracovních míst, dávky v nezaměstnanosti

www.forsakringskassan.se - Správa sociálního zabezpečení (Försäkringskassan), zdravotní a sociální pojištění

www.bolagsverket.se - Švédský obchodní rejstřík (Bolagsverket), registrace společností, přijímání výročních zpráv

www.verksamt.se  - portál pro podnikatele Verksamt, praktické informace k založení, vedení a rozšíření podnikání

www.migrationsverket.se - Migrační úřad (Migrationsverket), informace k pobytu v zemi

www.business-sweden.se - agentura Business Sweden, základní informace o podnikání a životě ve Švédsku

www.swedenabroad.se/prague - velvyslanectví Švédska v ČR

www.tullverket.se - Celní úřad (Tullverket), celní informace

www.tillvaxtverket.se - Agentura pro ekonomický a regionální rozvoj (Tillväxtverket)

www.swedishchambers.se - Švédské obchodní komory, sdružení 11 regionálních obchodních komor

Doporučujeme rovněž využít (placených) služeb kanceláří i jednotlivců, kteří jsou ve Švédsku usazeni delší dobu a mají bohaté zkušenosti z jednání s úřady. Kromě pracovně-právních předpisů je třeba dodržovat další nařízení, z nich především upozorňujeme na konzumaci alkoholu (např. při nákupu piva v obchodě je třeba předložit legitimaci) a zákaz kouření ve společných prostorách. Důraz je kladen i na bezpečnost práce a kolegiální vztahy na pracovišti.

Dále upozorňujeme, že švédský systém pojištění má rys centrální evidence obyvatelstva (proto má každý občan od narození osobní číslo, "personnummer") a například zdravotní pojištění se označuje v dokumentech jako sociální pojištění ("socialförsäkring"), což v praxi znamená, že vstup do všech registrů umožňuje právě osobní číslo.

Povolení k pobytu ve Švédsku

Občané členských států EU mají právo na práci, studium a život ve Švédsku bez nutnosti povolení k pobytu (jedná se o tzv. právo k pobytu) a nepotřebují se tak registrovat na švédském Migračním úřadě. Dále mají právo na založení a provozování soukromého podnikání. Občan ČR má právo k pobytu ve Švédsku, pokud je zaměstnán, osoba samostatně výdělečně činná, student nebo má dostatek prostředků na vlastní živobytí.

Pro vstup do země je nutné mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz prokazující státní občanství. Občané ČR mohou začít studovat nebo pracovat okamžitě po příjezdu do Švédska. Pro registraci do evidence obyvatel a pro získání švédského osobního čísla (personnummer) je třeba kontaktovat úřad Skatteverket (www.skatteverket.se).

Více informací na webových stránkách Migračního úřadu (Migrationsverket).