česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2022.

V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou ZÚ služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí, nebo se ke vstupu na cílový zahraniční trh připravují. Projekty PROPEA sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která s sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR.

Cílem programu PROPEA je:

Poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby;

Snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy;

Do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter;

Posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Služby poskytované realizátorem projektu PROPEA mohou zahrnovat:

  1. zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

  2. zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

  3. uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

  4. zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

  5. zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

  6. vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

  7. zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

  8. podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

  9. využití technického zázemí

Zájemci o realizaci projektu PROPEA ve Švédsku předkládají svůj návrh projektu na identifikačním formuláři na adresu commerce_stockholm@mzv.cz nejpozději do 25. října 2021. V případě potřeby jakýchkoliv upřesnění se obracejte na tel: +46 8 4404 213.

přílohy

Identifikační formulář projektu 84 KB DOC (Word dokument) 7.10.2020