česky  english 

rozšířené vyhledávání

Švédské obchodní komory a svazy

Ve Švédsku je celkem 11 regionálních obchodních komor, které zastupují průmyslové a obchodní zájmy jednotlivých krajů v zemi. Kromě toho každá z těchto komor má své pobočky ve významných městech kraje. Jde o nevládní organizace, které sdružují na dobrovolné bázi různé průmyslové podniky a obchodní organizace. Finanční zdroje získávají z členských příspěvků a z poskytovaných služeb.

Švédské obchodní komory, svazy a další ekonomičtí aktéři

Seznam regionálních komor ve Švédsku:

Stockholms Handelskammare (Stockholmská obchodní komora) 
Västra Trädgårdsgatan 9 
Box 16050 
103 21 Stockholm 
e-mail: stock@chamber.se, info@chamber.se, www.chamber.se 

pobočka - Uppsvenska Handelskammaren (Uppsalská obchodní komora)
Dag Hammarskjölds Väg 26 
Uppsala Science park 
751 83 Uppsala 
e-mail: uppsala@chamber.se
www.chamber.se/uppsala

Östsvenska Handelskammaren (Východošvédská obchodní komora) 
Nya Rådstugugatan 3 
Box 1343 
600 43 Norrköping 
e-mail: info@east.cci.se
www.east.cci.se

Handelskammaren i Jönköpings Län (Jönköpingská obchodní komora) 
Elmiavägen 11 
554 54 Jönköping 
e-mail: info@jonkoping.cci.se
www.jonkoping.cci.se

Sydsvenska Handelskammaren (Jihošvédská obchodní komora) 
Skeppsbron 2 
211 20 Malmö 
e-mail: info@handelskammaren.com
www.handelskammaren.com

Västsvenska Handelskammaren (Západošvédská obchodní komora) 
Mässans Gata 18 
Box 5253 
402 25 Göteborg 
e-mail: info@handelskammaren.net
www.handelskammaren.net

Handelskammaren Värmland (Obchodní komora pro Värmland) 
Södra Kyrkog. 6 
652 24 Karlstad 
e-mail: info@handelskammarenvarmland.se
www.handelskammarenvarmland.se

Handelskammaren Mälardalen (Obchodní komora pro Mälardalen)
Drottninggatan 26 
Box 8044 
700 08 Örebro 
e-mail: info@malardalen.cci.se
www.malardalen.cci.se

Mellansvenska Handelskammaren (Středošvédská obchodní komora) 
Drottinggatgan 25 (od května Linnégatan 1) 
Box 296 
801 04 Gävle 
e-mail: chamber@mhk.cci.se
www.mhk.cci.se

Mittsveriges Industri - och Handelskammare (Středošvédská průmyslová a obchodní komora) 
Kyrkogatan 26 
852 32 Sundsvall 
e-mail: info@midchamber.se
www.midchamber.se

Västerbottens Handelskammare (Obchodní komora pro Västerbotten)
Bäckgatan 1 
Expolaris Center 
931 78 Skellefteå 
e-mail: handelskammaren@ac.cci.se
www.ac.cci.se

Norrbottens Handelskammare (Obchodní komora pro Norrboten) 
Storgatan 9 
972 38 Luleå 
e-mail: info@north.cci.se
www.north.cci.se

Některé další důležité instituce a svazy:

Svensk Handel (Swedish Federation of Trade) je hlavní komerční organizací švédských velkoobchodníků, dovozců a dodavatelů, čítající celkem cca 20.000 členských firem s celkem 350.000 zaměstnanci, kteří jsou sdruženi do 61 obchodních asociací, pokrývajících většinu odvětví a oborů švédského hospodářství. Více než 2/3 veškerých švédských dovozů se realizuje prostřednictvím firem, sdružených ve Svensk Handel ( http://www.svenskhandel.se,info@svenskhandel.se). Jeho cílem je poskytnutí platformy pro práci na podpoře volného obchodu a volné konkurence, ochrana volného obchodu a poskytování co nejlepších podmínek pro import.

Některé z jeho asociací /svazů/:

Textilimportörerna (Svaz importérů textilu)
adresa sekretariátu: 
Blasieholmsgatan 4a 
S-103 29 Stockholm 
tel: +46-8-762 76 10, fax: +46-8-762 76 18

Swedish Association for Turned Parts (Svenska Svarvföreningen)
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: satp@vi.se

FLB - Swedish Association of Manufacturers of Safety Boxes and Cabinets, Locks and Builder´s Hardware(Förvaringsskydd L s & Beslag) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: flb@vi.se

VARIM - Swedish Association of Suppliers of Effluent and Water Treatment Equipment (Branschorganisationen för Svensk Vattenreningsindustri) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: varim@vi.se

Swedish Association of Suppliers of Weighing Equipment (V gleverantörsföreningen) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: vag@vi.se

SHTE - Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment (Branschförening inom Sveriges Verkstadsindustrier) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: shte@vi.se

SSTA - Swedish Special Tooling Association 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: ssta@vi.se

SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association (Branschföreningen för leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: sbba@vi.se

SWEPUMP - The Swedish Pump Suppliers´Association (Svenska Pumpleverantörers Förening) 
adresa sekretariátu: 
Storgatan 5 
Box 5510 
S-114 85 Stockholm 
tel: +46-8-782 08 00, fax: +46-8-660 33 78
e-mail: swepump@vi.se


Svensk Näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise): 
Sveriges Industriförbund (Federation of Swedish Industries) sdružuje 22 obchodních asociací z různých průmyslových odvětví a oborů. Členy Federace prostřednictvím těchto obchodních asociací je kolem 4.900 společností, které představují více než 3/4 celkové průmyslové výroby země.

Adresa: Storgatan 19, Box 5501, S-114 85 Stockholm 
tel : +46-8-783 80 29, fax: +46-8-662 35 95

e-mail: info@industriforbundet.se

SAF - Svaz švédských zaměstnavatelů, Swedish Employers´Confederation 
Adresa: S Blasieholmshamnen 4 A, S-103 30 Stockholm 
tel: +46-8-762 60 00, fax:+ 46-8-762 64 90)

Pozn. V současné době prochází obě organizace slučováním pod názvem "Svensk Näringsliv".V čele bude stát Göran Tunhammer z bývalého SAF. Kontaktní spojení předběžně zůstává stejné.

Internet nového subjektu: http://www.svensktnaringsliv.se

Forsvarsindustriföreningen (Association of Swedish Defence Industries - FIF) sdružuje švédské výrobce, jejichž podstatnou součástí výrobního programu je zbrojní výroba.

Adresa: Box 5501, S-114 85 Stockholm 
Tel: +46-8-783 80 78, fax: +46-8-667 88 18

Swedish Association of Agents (Agenturföretagens Förbund) byla založena již v roce 1914 s cílem ochrany profesionálních zájmů jejích členů. Členové musejí před přijetím složit kvalifikační zkoušku.

Adresa: Box 1137,Vasagatan 46, S-111 81 Stockholm 
tel: +46-8-411 00 22, fax:+46-8-411 00 23 
E-mail : mail@agenturforetagen.se, Internet: http://www.agenturforetagen.se

Kommerskollegium (National Board of Trade) je nezávislou vládní organizací, jejímž hlavním úkolem je provádět analýzy a výzkum v oblasti zahraničního obchodu a obchodní politiky za účelem poskytování podkladů švédské vládě. Kromě toho Kommerskollegium vykonává různé právní úkony pro obchodní sektor, jako např. autorizaci účetních znalců, tlumočníků a překladatelů. Rovněž tak vydává ve švédském jazyce různé publikační materiály, týkající se zahraničního obchodu a obchodní politiky. Kommerskollegium zaměstnává kolem 110 pracovníků.

Adresa: Drottninggatan 89, Box 6803, S-113 86 Stockholm 
tel: +46-8-690 48 00, fax: +46-8-30 67 59 
e-mail: registrator@kommers.se, Internet: http://www.kommers.se

Swedecorp (Swedish International Enterprise Development Corporation) - jeho hlavním posláním je podíl na zakládání společných podniků v rozvojových zemích a zemích SVE, přenos know-how a aktivizace exportu z těchto zemí do Švédska. Swedecorp má 40 zaměstnanců s velkými zkušenostmi v oblasti obchodu a je partnerem pro všechny švédské firmy, které se chtějí etablovat na trhu zemí SVE.

V oblasti zakládání společných podniků spolupracuje Swedecorp úzce s organizací Swedfund International AB, jejíž konkrétní podíl spočívá buď v kapitálové účasti nebo v poskytnutí půjčky švédské firmě, která o tento druh pomoci projeví zájem ( V ČR se například podílel na investici do společnosti Cresco Praha -zubní laboratoř, švédský partner - Dencia).

Adresa: Swedfund International AB, P.O. Box 3286, S-103 65 Stockholm 
tel: +46-8-725 94 00, fax: +46-8-20 30 93 
Internet: http://www.swedfund.se, e-mail: info@swedfund.se.

SIDA (Swedish International Development Authority)je centrální institucí pro bilaterální rozvojovou spolupráci především s rozvojovými zeměmi. Kromě toho disponuje prostřednictvím nevládních organizací zvláštními fondy pro humanitární pomoc a případy nouze.

Adresa: Sveavägen 20, S-105 25 Stockholm 
tel: +46-8-698 51 15, fax: +46-8-21 45 29 
Internet: http://www.sida.se/English/, e-mail: info@sida.se