česky  english 

rozšířené vyhledávání

CzechInvest

CzechInvest (www.czechinvest.org) je státní agentura zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s cílem posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podniků, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Kromě své orientace na 9 prioritních sektorů ekonomiky a zahraničních kanceláří v 6 zemích má CzechInvest také svého zástupce pro Skandinávii, který pokrývá trhy Dánska, Finska, Norska a Švédska.

Kontakt:

scandinavia@czechinvest.org

+420 296 342 809