česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

Žádáme zájemce o konzulární úkony, aby sledovali aktuální informace na internetových stránkách ZÚ Stockholm a před každou návštěvou konzulárního úseku ZÚ si telefonicky potvrdili termín návštěvy.

 

Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost : pondělí + středa 9:00 - 11:00 a úterý + čtvrtek 13:30 - 15:30.

Návštěvu je nezbytné sjednat e-mailem na adrese consulate.stockholm@mzv.cz.

V případě problémů s e-mailovou komunikací volejte (mimo úřední hodiny) 08 44 04 212, 08 44 04 219.

Při návštěvě konzulárního úseku velvyslanectví je třeba mít roušku zakrývající ústa a nos.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou určené pro osobní schůzky za účelem úředního jednání. Telefonické dotazy, prosíme, směřujte mimo tyto úřední hodiny.

 

Stálá konzulární pohotovost pro nouzové případy občanů ČR tel. +46 703 255 156.

Upozorňujeme, že Konzulární úsek je pro veřejnost uzavřen ve dnech státních svátků České republiky.

 

Konzulární poplatky

Výše správních poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Konzulární poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu uhrazeny v hotovosti či platební kartou.

V hotovosti mohou být konzulární poplatky hrazeny pouze ve švédských korunách (SEK).

Konzulární poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v českých korunách (CZK). Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty (SEK či ostatní) dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.

Akceptovány jsou tyto platební karty: VISA, Maestro, Apple Pay, Diners Club, International, Union Pay, VPay, VISA Electron, Mastercard, Google Pay, Discover, JCB.

 

Ukončení podávání žádostí o oprávnění k pobytu na ZÚ Stockholm

Konzulární úsek ukončil v  únoru 2020 svoji působnost jako regionální vízové centrum a nepřijímá žádné žádosti o oprávnění k pobytu. Žadatelé s platným povolením k pobytu ze Švédska, Norska, Finska, Estonska a Islandu mohou nově podávat žádosti na Velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Kontaktní informace pro Konzulární úsek:

Adresa: Villagatan 21, 114 32 Stockholm

Tel.: +46 8 440 42 12, +46 8 440 42 19
Fax: +46 8 440 42 31
E-mail: consulate.stockholm@mzv.cz