česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezení cestování v souvislosti s šířením COVID-19

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Při cestách do Švédska najdete aktuální informace na stránkách Krisinformation .

Aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR

 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Viz https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

 

Od 5. 4. 2021 se nově stanoví podmínky pro vstup na území ČR pro všechny osoby (tj. i občany ČR) přijíždějící ze Švédska dle kategorizace zemí. Švédsko je zařazeno  v kategori "tmavě červená - země s velmi vysokým rizikem nákazy".

VELMI VYSOKÉ RIZIKO NÁKAZY (tmavě červená): Čeští občané, jejich rodinní příslušníci a občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s trvalým pobytem v ČR musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o provedení antigenního testu provedeného max. 24 hodin před započetím cesty nebo RT-PCR test max 72 hodin před započetím cesty.

Po příjezdu musí všechny osoby podstoupit 5 dní karanténu a následně  druhý PCR test provedený v ČR.

Pro všechny výše uvedené kategorie v případě pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území ČR platí 

  • doprava - tyto osoby mají povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce.
  • informační povinnost + karanténa - po vstupu na území, jsou tyto osoby, povinny informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále jsou povinny dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

V případě prodělání onemocnění covid-19: Výše uvedené povinnosti předložení negativních testů neplatí pro občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v  anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Podrobnější informace o podmínkách pro vstup na území České republiky.

Vzory potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 a výsledku antigenního testu naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

Informace o odběrových místech, kde je možné si nechat udělat test PCR bez doporučení či žádanky od lékaře v ČR.

Možnost antigenních a rt-PCR testů na mezinárodním letišti Arlanda ve Stockholmu:

https://en.doclab.se/tj%C3%A4nster-arlanda

http://airportsky.se/home.html

https://lakarintyg.se/home/

Další možná místa k získání cestovních certifikátů resp. testování na covid-19:

https://web.archive.org/web/20210116212208/https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/tests-for-travel-certificates/

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠVÉDSKA A TRANZIT:

Od 6. 2. 2021 mají všichni cizinci starší 18 let povinnost při vstupu na území Švédska prokázat se negativním testem na covid-19 (antigenní test, PCR test, TMA-test, LAMP-test), který není starší než 48 hodin.

V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně omezen vstup na území Švédska z Velké Británie. Do Švédska jsou vpuštěny pouze osoby, na které se vztahují výjimky.

Výjimky se vztahují na osoby, které ve Švédsku žijí nebo pracují. Více informací naleznete zde:

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic

 

3. DOPRAVA ve Švédsku:

Doprava po Švédsku není omezena.

Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA.

Pro potřeby tranzitu přes Německo a Polsko si ověřte aktuální informace na velvyslanectví ČR v příslušné zemi.

 

4. OPATŘENÍ ve Švédsku:

Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 8 osob. Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnosti, nošení roušky v hromadné dopravě.

Švédské úřady doporučují po příjezdu do Švédska zůstat v karanténě / izolaci nejméně po dobu 7 dnů a 5. den po vstupu na území podstoupit test na covid-19.

Více informací naleznete zde: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/recommendations-for-those-travelling/

 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

V případě zdravotních problémů a příznaků onemocnění COVID-19 ve Švédsku volejte linku 1177.

Více informací o situaci v zemi a podmínkách cestování najdete na stránkách švédské vlády Krisinformation

Informace švédské policie k omezením souvisejícím s pandemií viz https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/