česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezení cestování v souvislosti s šířením COVID-19

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Při cestách do Švédska najdete aktuální informace na stránkách Krisinformation .

Aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech, noční vycházení  apod.

Osobám, které do ČR z nezbytně nutných důvodů přicestují z jiných zemí než ze zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 po příjezdu do ČR (popř. těsně před příjezdem, pokud jde o test ze zemí EU).

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

S platností od 16. 11. 2020 bylo Švédsko zařazeno mezi země s vysokým rizikem výskytu COVID-19 (červená).

Před příjezdem do ČR ze Švédska musí občané ČR i oprávnění cizinci vyplnit příjezdový formulář  https://plf.uzis.cz/. Doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) musí předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.

Po příjezdu musí všichni předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR a to:

- Do 7 dnů od příjezdu u testu provedeného na území ČR. Test PCR je třeba na území podstoupit do 5 dnů od vstupu.

- Bezprostředně po příjezdu u testu provedeného ve státě EU, který není starší než 72 hodin.

 

Po dobu 10ti dnů od vstupu (nebo po dobu setrvání na území ČR kratší než 24 hodin):

1. platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území (cest  nezbytně nutných i obstarávání základních životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání, podrobněji viz stránky www.mvcr.cz)

2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích cest (roušky)

Omezení volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR testu.

 

Pro občany EU, kteří na území ČR pracují nebo studují, platí povinnost předložit výsledek testu PCR před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce a vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ .

 

Podrobnější informace o podmínkách pro vstup na území České republiky.

Informace o odběrových místech, kde je možné si nechat udělat test PCR bez doporučení či žádanky od lékaře.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Švédsko neomezuje vstup na své území pro občany EU. Zároveň je možné ze země volně vycestovat.

V souvislosti s výskytem nové mutace viruje je aktuálně omezen vstup na území Švédska z Velké Británie a z Dánska. Omezení by mělo být platné do 21. 1. 2021.

Výjimky se vztahují pouze na osoby, které ve Švédsku žijí nebo pracují. Více informací naleznete zde https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic

3. DOPRAVA:

Doprava po Švédsku není omezena.

Pro cestu autem zpět do ČR je možné tranzitovat přes Dánsko a Německo, trajekty z Trelleborgu do Německa jsou v provozu.

Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA.

4. OPATŘENÍ:

Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 50 osob. Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnost.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

V případě zdravotních problémů a příznaků onemocnění COVID-19 ve Švédsku volejte linku 1177. Více informací o situaci v zemi najdete na stránkách Krisinformation

 

Otázky a odpovědi:

  • Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? Ano, Švédsko umožňuje občanům EU vstup na své území bez omezení.
  • Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu na území Švédska není třeba předkládat žádné zdravotní potvrzení ani být omezen karatnétnou či jinak.
  • Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané EU mají volný průjezd přes území Švédska a mohou v zemi pobývat neomezeně v rámci volného pohybu osob v EU.
  • Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, občané EU mohou do Švédska přijet za prací za běžných podmínek platných v rámci volného přístupu na trh práce v EU.
  • Na co si mám dát pozor? Ve Švédsku je doporučené dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti - v obchodech a dalších veřejných prostorách jsou často na zemi značky vymezující potřebnou vzdálenost.