česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czechpoint na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

V současné době je na Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu možné požádat o vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů ČR. Tato služba je realizována v rámci projektu CZECHPOINT.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Nově může požádat o výpis z rejstříku trestů ČR také zahraniční fyzická a právnická osoba. V případě cizí fyzické osoby trvá vydání výpisu z rejstříku trestů 20 dní a je  možno o něj požádat prostřednictvím CZECHPOINT na našem velvyslanectví na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti.

Údaje z evidence rejstříku trestů ČR cizích právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem tak může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, popř. požádat o tento výpis prostřednictvím našeho velvyslanectví, které žádost na tento úřad zašle. Výpis z rejstříku trestů cizích právnických osob nelze realizovat prostřednictvím Czechpoint.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek je stanoven v Kč a činí 300 Kč za první stránku a 150 Kč za každou další i započatou stránku. Za vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR je stanoven poplatek 200 Kč (bez ohledu na počet stran).

Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydá během předem sjednané schůzky.