česky  english 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty

Česká republika má v současné době na území Švédska jeden honorární konzulární úřad.

Honorární konzulát v Malmö

Honorární konzulka:   Kateřina Strömsholm

Návštěvní adresa: World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö 211 19

Telefon: +46 (0)732 332 199, Email: malmo@honorary.mzv.cz

Úřední hodiny:

Od 23. 3. do 30. 4. 2020 budou úřední hodiny honorádního konzulátu v Malmö pro veřejnost dočasně zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

 

Důležité upozornění!

 

I přes uvedené úřední hodiny je nutné domluvit telefonicky návštěvu předem, telefonicky je možné sjednat i jiný termín návštěvy HK.

 

Na HK Malmö můžete požádat:

 1. o ověření podpisu
 2.  o ověření kopie dokumentu POZOR!!! Nelze ověřit kopii občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu a jiných průkazů, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.
 3. o ověření správnosti překladu
 4. o zápis matričních událostí (narození, sňatek, úmrtí), včetně ověření překladů švédských dokumentů spojených se zápisem dané matriční události (mimo soudních rozhodnutí)
 5. o vystavení duplikátu matričních dokladů
 6. o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 7. o potvrzení pro Českou správu sociálního zabezpečení ČR v souvislosti s vyplácením důchodu z České republiky do Švédska (tzv. potvrzení o žití)
 8. o vystavení náhradního cestovního dokladu pro cestu do ČR (při ztrátě/odcizení/neplatnosti Vašich českých cestovních dokladů, nebo pro Vaše nově narozené dítě)  POZOR!!!  Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu či jiného dokumentu.

Na HK v Malmö nelze:

 1. podat žádost o vízum
 2. požádat o vydáni biometrického pasu 
 3. požádat o navrácení státního občanství prohlášením

Tyto agendy přísluší konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR ve Stockholmu.