česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důchody a další formy sociálního zabezpečení z České republiky

Komplexní informace o problematice dávek sociálního zabezpečení, včetně důchodů, podává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), do jejíž kompetence tato oblast náleží. Doporučujeme tedy Vaší pozornosti velmi kvalitní internetovou stránku ČSSZ – www.cssz.cz. O nárocích a vyplácení důchodových dávek dle předpisů EU internetová stránka ČSSZ informuje v sekci „Evropská unie“. O podmínkách pro uplatnění nároku na jednotlivé formy důchodů pak v sekci „Důchodové pojištění“.

Komplexní informace o problematice dávek sociálního zabezpečení, včetně důchodů, podává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), do jejíž kompetence tato oblast náleží. Doporučujeme tedy Vaší pozornosti velmi kvalitní internetovou stránku ČSSZ - www.cssz.cz

O nárocích a vyplácení důchodových dávek dle předpisů EU internetová stránka ČSSZ informuje v sekci "Evropská unie". O podmínkách pro uplatnění nároku na jednotlivé formy důchodů pak v sekci "Důchodové pojištění".

Informace poskytuje ČSSZ také prostřednictvím Call centra na tel. čísle 00420-257 062 860, úřední hodiny: Pondělí a Středa 8:00-17:00 hod., Úterý a Čtvrtek 8:00-14:30 hod. a Pátek 8:00-14:00; a Informační kancelář - Křížová ul. 25, Praha 5, úřední hodiny Pondělí a Středa 8:00-17:00 hod., Úterý a Čtvrtek 9:00-14:30 hod. a Pátek 9:00-14:00 hod.

Ověření podpisu na formuláři "Potvrzení o žití"

V sekci "Mezinárodní smlouvy", části "Důchodové pojištění v mezinárodních smlouvách o sociálním zabezpečení" pak naleznete často využívaný formulář "Potvrzení o žití", který je připraven i v dvojjazyčných verzích. Pro užívání ve Švédsku doporučujeme verzi česko-anglickou.

Podpis na tomto formuláři musí být úředně ověřen. O úřední ověření Vašeho podpisu, které nepodléhá správnímu poplatku, můžete požádat na našem konzulárním úseku nebo na honorárních konzulátech v Göteborgu a Malmö.

Podpis si můžete nechat za příslušný poplatek úředně ověřit i u švédských úřadů a firem v místě Vašeho bydliště, které jsou k provedení takového úkonu dle švédského práva zmocněny. Je důležité, aby v razítku byl uveden název instituce/firmy, která podpis ověřila a datum ověření podpisu (např. v případě ověření podpisu bankou musí být uveden její název a nikoliv jen číslo pobočky). Nezapomeňte uvést i datum, kdy jste formulář podepsal(a).

Ověření podpisu v místě Vašeho bydliště je v zásadě možné u Notarius Publicus. Možnost ověření podpisu u advokáta, obce či jiného úřadu/společnosti, předem konzultujte. Ověření podpisu svědky se pro účely Potvrzení o žití neakceptuje.

V případě Vaší dlouhodobé hospitalizace či pobytu v penzionu pro seniory, konzultujte možnost ověření podpisu u příslušné osoby v nemocnici či ústavu, která připojí i razítko. K formuláři zasílaném ČSSZ pak přiložte krátkou informaci o tom, že jste hospitalizován(a) a ze zdravotních důvodů jste si nechal(a) formulář potvrzení o žití ověřit v nemocnici či ústavu pro seniory (uveďte název a adresu).

Závěrem sdělujeme, že české zastupitelské úřady nejsou příslušné pro řízení o sociálních dávkách či jejich výplatě do zahraničí. S případnými dotazy k této problematice se tedy laskavě obracejte na ČSSZ nebo odpovídající švédskou instituci.