česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky nekomerčního dovozu/vývozu/tranzitu

Informační zdroje švédské a české administrativy k otázkám bezcelního dovozu, cestování s domácími zvířaty a dovozu rostlin.

I. Celní a daňové předpisy

  • podmínky bezcelního dovozu v rámci EU i ze třetích zemí;
  • podmínky vývozu z důvodu přestěhování do jiného členského státu EU, DPH, spotřební daně
  • zakázané komodity a komodity s limitovaným bezcelním dovozem (alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty)

Švédsko

Tullverket (celní úřad) - www.tullverket.se

Skatteverket (daňový úřad) - www.skatteverket.se

 

Česká republika

Celní správa - http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

Daňová správa - http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane

II. Zvířata a rostlitny

  • režim dovozu, vývozu a tranzitu živých zvířat (psy, kočky a jiná domácí zvířata, ryby)
  • restrikce dovozu ohrožených druhů zvířat a rostlin (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin - CITES)
  • režim dovozu, vývozu a tranzitu rostlin a hnojiv

Švédsko

Jordbruksverket (ministerstvo zemědělství) - www.sjv.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (veterinární správa) - www.sva.se

Česká republika

Státní veterinární správa ČR - www.svscr.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Ministerstvo zemědělství -http://eagri.cz/public/web/mze/

Ministerstvo životního prostředí (CITES) - www.env.cz/cites

POZOR!

Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat režimu CITES, kdy ilegální nákup a převoz chráněných exemplářů bez dovozního a vývozního povolení má za následek problémy na hranicích, zabavení exemplářů a sankce vůči pachateli.